Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2019 r. powołał
pierwszą Radę Uczelni w składzie:

1) członkowie spoza wspólnoty Uczelni: Joanna Walter, Krzysztof Juryk, Janusz Komurkiewicz,

2) członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni: dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, dr hab. Zenon Jabłoński, dr Jarosław Handzel,

3) Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów: Monika Dyrlaga.