W dniu 21 grudnia 2018 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. zawarł porozumienie o współpracy z firmą COMP S.A., NOVITUS Oddział w Nowym Sączu. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele nowosądeckiego oddziału firmy Dyrektor Zarządzający Janusz Krupa, szef działu BR Radosław Szczygieł oraz szef działu programistów Jakub Znamirowski, a także przedstawiciele Zakładu Informatyki w Instytucie technicznym PWSZ dr hab. Zenon Jabłoński i mgr inż. Jacek Kaleta. 

Celem współpracy jest przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia dla studentów Instytutu Technicznego, a szczególnie na kierunkach informatyka oraz mechatronika pierwszego i drugiego stopnia. JM Rektor oraz Dyrektor Instytutu Technicznego prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj podkreślają ogromne znaczenie partycypacji partnerów z przemysłu w procesie kształcenia. Wielki potencjał firmy umożliwi realizację praktyk studenckich oraz pracy podyplomowych, które są bardzo istotne jeśli chodzi o studia o profilu praktycznym. Ponadto firma zaoferowała możliwość wizyt studyjnych w nowosądeckim oddziale Novitus oraz prowadzenie kursów i wykładów dla studentów. W przyszłości istnieje także szansa na podjęcie wspólnych projektów badawczych i rozwojowych. 

NOVITUS jest liderem na polskim rynku w dostarczaniu rozwiązań technologicznych wspomagających pracę handlu, usług i logistyki. To marka gwarantująca najbardziej nowoczesne technologie z zakresu elektroniki i informatyki wykorzystywane w urządzeniach fiskalnych, urządzeniach automatycznej identyfikacji i wag elektronicznych. NOVITUS posiada jedną z najbogatszych i kompleksowych ofert w tym zakresie, a jego naczelną zasadą jest elastyczność i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla rzeczywistych potrzeb klientów. Dzięki inwestycjom w dział badawczo-rozwojowy oraz pracy inżynierów produkty ze znakiem NOVITUS z powodzeniem konkurują z podobnymi urządzeniami firm japońskich i zachodnioeuropejskich. Od lat NOVITUS jest w swojej branży jednym z liderów w Polsce i odnosi sukcesy na rynkach zagranicznych na niemal wszystkich kontynentach. (https://www.novitus.pl/pl/dzialalnosc.html)