W dniach 12.12.1018 r. i 14.12.2018 r. w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się wykłady pt. „Bezpieczne zakupy w sieci” oraz „Bankowość spółdzielcza w Polsce – Misja – Wyróżniki – Wartości”, zorganizowane w ramach Sądeckiego Konwersatorium Naukowego. Pierwszy z nich wygłoszony został przez Pana Jakuba Pepłońskiego, kierownika ds. Współpracy z Organami Ścigania w Allegro. Wykład został zrealizowany dzięki współpracy PWSZ ze Związkiem Banków Polskich pn. „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Konwersatorium cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów studiów stacjonarnych. W wykładzie uczestniczyło ok. 120 osób. Tematyka wykładu obejmowała zagadnienia związane z możliwościami dokonywania zakupów przez Internet, a także zagrożeniami wynikającymi z dokonywania płatności drogą elektroniczną, w tym prawnych konsekwencji działań o charakterze przestępczym.

Kolejny wykład pt. „Bankowość spółdzielcza w Polsce – Misja – Wyróżniki – Wartości” wygłosiła Pani Maria Twardowska- Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu. Prelekcja została zrealizowana dzięki współpracy PWSZ w Nowym Sączu ze Związkiem Banków Polskich pn. „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Konwersatorium cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów studiów stacjonarnych, szczególnie kierunku ekonomia, specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz kierunku e-administracja. W wykładzie uczestniczyło ok. 120 osób. Zagadnienia poruszone na wykładzie dotyczyły bankowości spółdzielczej w Polsce, a szczególnie połączenia przeszłości z przyszłością w kontekście długich tradycji w działalności banków spółdzielczych oraz różnorodnych wyzwań stojących przed rozwojem tego typu instytucji. Ponadto wykład obejmował charakterystykę trzech podstawowych rodzajów instytucji działających w sektorze bankowym: banków spółdzielczych, banków komercyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).