W dniach 06-07 grudnia 2018 roku w Bibliotece Uczelnianej PWSZ w Nowym Sączu odbyła się interdyscyplinarna Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych, której tematyką przewodnią były zagadnienia dotyczące obszarów: „Pedagog w kontekstach współczesności – wyzwania i oczekiwania”. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Pedagogów, działające przy Instytucie Pedagogicznym.

W wydarzeniu wzięli udział goście zagraniczni: przedstawiciele Koła Naukowego z Uniwersytetu Preszowskiego wraz z opiekunami doc. Renátą Bernátovą i dr Hedvigą Haficzovą oraz Koła Naukowego Uniwersytetu Opolskiego pod opieką dr Anny Malec. Nad całością przedsięwzięcia czuwali opiekunowie KNP dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. nadzw., dr Joanna Jachimowicz i dr Marzena Kiełbasa.

Konferencję otworzyła Pani Dyrektor Instytutu Pedagogicznego, dr hab. Zdzisława Zacłona, prof nadzw., która powitała wszystkich zgromadzonych w imieniu Rektora PWSZ dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw. i Prorektorów dr Haliny Potok oraz dr doc. Marka Reichela.

Po uroczystym powitaniu odbyła się sesja plenarna w której opiekunowie oraz studenci prezentowali referaty, omawiające wybrane obszary tematyczne i wyniki badań własnych.

Drugi dzień Konferencji miał charakter praktyczny. Uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej w Zespole Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego, podczas której poszerzali wiedzę, poznawali założenia i przewodnie idee oraz metody Pedagogiki Marii Montessori w edukacji wczesnoszkolnej. Następnie studenci wzięli udział w obserwacji zajęć, sposobów pracy uczniów i nauczycieli, a także poznawali różnorodność wykorzystywanych materiałów dydaktycznych, specyficznych dla pedagogiki montessoriańskiej. W części końcowej spotkania odbyła się dyskusja, w trakcie której były zadawane pytania nauczycielom, na które chętnie odpowiadali i dzielili się swoim doświadczeniem.

Druga wizyta studyjna odbyła się w Niepublicznym Przedszkolu „Danapis”, miała ona szczególnie podniosły charakter. Dzieci najstarszej grupy zaprezentowały przedstawienie, przygotowane na okoliczność 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. To była wspaniała lekcja historii i patriotyzmu. Studenci byli pełni podziwu dla pracy nauczycielek przedszkola, które przygotowały przedstawienie z dziećmi. Studenci mieli możliwość obserwowania małych aktorów, podziwiać piękne stroje dopracowane z detalami, choreografię taneczną oraz wysłuchania utworów muzycznych. Po przedstawieniu dzieci odpowiadały na pytania zadawane przez gości i dzieliły się własnymi przemyśleniami i odczuciami.