11 października 2018 r. na terenie Kampusu Dydaktyczno-Sportowego PWSZ w Nowym Sączu miały miejsce ćwiczenia obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „Fala – 2018.
W ćwiczeniach uczestniczyli studenci i wykładowcy naszej Uczelni oraz kilkaset osób z następujących instytucji:

· Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

· Szkoła Aspirantów PSP – Kraków – Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu wraz z Komponentem Medycznym,

· Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,

· Sądeckie Pogotowie Ratunkowe,

· Karpacki Oddział Straży Granicznej,

· Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu,

· Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu,

· Formacja Obrony Cywilnej – Pluton Ratownictwa Przeciwpowodziowego,

· Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Służby ćwiczyły przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczych, połączonych z ewakuacją ludzi i mienia na wypadek powodzi i zagrożenia niebezpieczną substancją.
Akcja ćwiczeniowa prowadzona była zgodnie ze scenariuszem, który pokazywał jak należy postępować w przypadku przekroczenia stanu alarmowego na rzece Dunajec, przepływającej przez miasto Nowy Sącz. Hipotetyczna sytuacja z jaką musiały zmierzyć się służby to zagrożenie powodziowe, powstałe w wyniku wstrząsu tektonicznego uszkadzającego zaporę wodną Czorsztyn – Niedzica. Ogłoszony został alarm przeciwpowodziowy przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło wszystkie procedury i działania związane z wprowadzeniem alarmu oraz poinformowało o tym fakcie służby, inspekcje, straże oraz mieszkańców miasta.
Do rozpoznania z powietrza terenów zagrożonych powodzią, na wysokości Parku Strzeleckiego, użyto drona należącego do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Dodatkowo w sekretariacie Instytutu Kultury Fizycznej odebrano przesyłkę kurierską o podejrzanej zawartości. Konieczna była ewakuacja osoby znajdujące się w budynku oraz ofiary tej niebezpiecznej substancji.
Ćwiczenia przebiegły szybko i sprawnie, wszystkie służby były bardzo dobrze przygotowane do realizacji tego zadania.