8 października 2018 r. w Auli im. Prof. Andrzeja Bałandy odbyła się Konferencja „Dopalacze – jak chronić nasze dzieci przed zagrożeniami...” zorganizowana przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Małopolskim Oddziałem PFRON i Komenda Miejską Policji w Nowym Sączu. Gościem specjalnym spotkania była Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor dr hab.inż. Mariusz Cygnar, prof.nadzw. Z ramienia PWSZ w Nowym Sączu w wydarzeniu uczestniczyli: dr Halina Potok-Prorektor ds. studenckich i kształcenia, doc. dr Marek Reichel – Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy oraz Dyrektorzy Instytutów i studenci. Ze strony współorganizatorów w konferencji udział wzięli: Marta Mordarska dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON oraz insp. Jarosław Tokarczyk, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. Wśród zaproszonych znaleźli się m. in. przedstawiciele służb mundurowych, Urzędu Miasta Nowego Sącza i samorządu lokalnego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy. Prelegentem z ramienia Uczelni był dr Stefan Florek- wykładowca Instytutu Pedagogicznego, który omówił psychologiczne aspekty uzależnień. Ponadto w gronie prelegentów byli także funkcjonariusze Policji - specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, asp. szt. Robert Bretner oraz asp. szt. Barbara Leśniak, specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu. Policjanci podkreślali jakie zagrożenia niesie za sobą zażywanie dopalaczy oraz przedstawili działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Z kolei prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja, Tomasz Gubała omówił ogromną rolę autorytetów w profilaktyce walki z dopalaczami. Podczas konferencji poruszona została tematyka szkodliwości działania dopalaczy i zagrożeń z tym związanych. W sposób szczególny zwrócono uwagę na łatwość dostępu do tych niebezpiecznych substancji i ich wpływu na układ nerwowy człowieka.