21. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

5 października Mszą św., odprawioną przez ks. Stanisława Salaterskiego - biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej, zainaugurowano w naszej Uczelni 21. rok akademicki.
W oficjalnej uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji i stowarzyszeń regionalnych, rektorzy, prorektorzy i dziekani zaprzyjaźnionych uczelni, członkowie Senatu, nauczyciele akademiccy i pracownicy PWSZ w Nowym Sączu oraz studenci. Zaszczyciła nas także swoją obecnością prof.dr hab. Maria Bałanda - małżonka po śp. Rektorze - Andrzeju Bałandzie.

JM Rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar w swoim wystąpieniu podkreślił, iż „rok akademicki 2018/19 jest rokiem szczególnym i wyjątkowym dla wszystkich Uczelni w kraju, nie wyłączając naszej. W roku tym obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Od 1 października weszła w życie nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która w diametralnie inny sposób kształtuje system szkolnictwa wyższego dając między innymi uczelniom dużą autonomię, ale tym samym zwiększając ich odpowiedzialność. PWSZ w Nowym Sączu rozpoczyna 21 rok swojej działalności z wieloma nowymi obowiązkami zarówno w zakresie organizacji pracy, struktury, jak i kształtowania kierunków o profilu praktycznym”.

Rektor poinformował także, iż z dniem 1 października nowa ustawa zniosła dotychczas funkcjonujący w uczelniach zawodowych Konwent, a w jego miejsce zostanie utworzona Rada Uczelni z nowymi, większymi kompetencjami. Przypomniał także o osiągnięciach Uczelni zwracając między innymi uwagę na utworzenie kolejnych trzech kierunków studiów „Zarządzanie”, Transport i Logistyka”, „Dietetyka”. Serdecznie podziękował za dotychczasową współpracę zakładom pracy, w których nasi studenci odbywali praktyki zawodowe, władzom samorządowym, Konwentowi za współpracę i wspieranie Uczelni w jej rozwoju. Dodał, iż w roku akademickim 2018/19 kształcić się będzie łącznie na 17 kierunkach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich około 3500 studentów, z czego na studiach niestacjonarnych 864. Mury tej Uczelni dotychczas opuściło 17 511 absolwentów.

Na pierwszy rok studiów przyjęto łącznie 1122 studentów, z czego na studia pierwszego stopnia 908, a na studia drugiego stopnia 214. W ich imieniu, kandydaci z najlepszymi ocenami ( z każdego kierunku po jednym przedstawicielu), złożyli ślubowanie. Akt immatrykulacji przeprowadziła dr Halina Potok – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Gratulacje nowym studentom złożyła Monika Dyrlaga - Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Inauguracja roku akademickiego była też okazją do uhonorowania pracowników nagrodami Rektora, a także do wręczenia dla osób szczególnie sumiennie wykonujących swoje obowiązki Medali za Długoletnią Służbę. Aktu dekoracji medalami złotymi, srebrnymi i brązowymi, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Szymon Strzelichowski – Dyrektor Generalny Urzędu Województwa Małopolskiego.

Prezes AZS Zbigniew Małek przedstawił najlepsze osiągnięcia sportowe naszych studentów w minionym roku akademickim: akademickie mistrzynie w tenisie Klaudię Borek i Sylwię Łukasik oraz sportowca roku, którym została Patrycja Słaby - złota medalistka Mistrzostw Europy w Kulturystyce i Fitness. JM Rektor wręczył wyróżnionym osobom puchary.

Jak co roku, Uczelniana Rada Samorządu Studentów, przeprowadziła nominacje do tytułu „Belfer Instytutu”. Złotymi „Belframi” zostali : dr Tomasz Zacłona oraz mgr Joanna Loesch, a statuetkę „Złoty PRO-STUDENT" przyznano Stowarzyszeniu Humaneo. Statuetkę „PRO-STUDENT” otrzymała firma FAKRO.

Największą niespodzianką i miłym zaskoczeniem było wręczenie przez Pawła Skotarka - doradcę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – czeku na obligacje skarbowe o wartości ponad 22. miliony złotych z przeznaczeniem na inwestycje uczelniane.

Gratulacje i życzenia dla społeczności akademickiej w imieniu dra Jarosława Gowina złożył Paweł Skotarek, a osobiście: prof. dr hab. Witold Stankowski – Przewodniczący Konferencji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki, Wojciech Piech - zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Doc. dr Marek Reichel odczytał informację o nadesłanych życzeniach przez różne uczelnie i instytucje.

Wykład inauguracyjny „ Hipoksja nie tylko dla sportowców” wygłosił dr hab. Zbigniew Szyguła – nauczyciel akademicki Instytutu Kultury Fizycznej.

Oprawa muzyczna uroczystości należała do chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu pod dyrekcją Marzeny Pikuły.

Po części oficjalnej, inaugurację uświetniła Kapela Góralska Ciupaga, pochodząca z Łącka, a jeden z jej członków Piotr Krzywdziński (jak się okazało w trakcie występu) jest absolwentem naszej Uczelni kierunku Wychowanie Fizyczne z Odnową Biologiczną. Kapela swoim energetycznym występem zrobiła furorę wśród uczestników uroczystości. Na tym uroczystość została zakończona.