W dniu 17 września 2018 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu objęła wsparciem naukowym Szkołę Podstawową im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie. Porozumienie w tej sprawie podpisali JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Dyrektor Szkoły mgr Urszula Łabuda.

Współpraca będzie dotyczyć wsparcia przez Uczelnię procesu dydaktycznego i wychowawczego, realizacji projektów prozdrowotnych, a także współudziału w przedsięwzięciach popularnonaukowych i akcjach charytatywnych. Ponadto przyniesie szereg możliwości prowadzenia wspólnych działań w ramach programów edukacyjnych, a także realizacji prac dyplomowych i praktyk studenckich.