Dnia 29.05.2018 r. w Instytucie Zdrowia odbyła się I edycja Konkursu pierwszej pomocy o puchar Jego Magnificencji Rektora PWSZ w Nowym Sączu dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Konkurs składał się z dwóch etapów:

Części teoretycznej, podczas której dwuosobowe zespoły miały za zadanie wypełnić test jednokrotnego wyboru z zakresu udzielania I pomocy.

Części praktycznej, polegającej na wykonaniu czterech zadań z zakresu:

  • resuscytacji krążeniowo - oddechowej
  • postępowania w sytuacjach pozorowanych

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali studenci koła naukowego eRKA kierunku Ratownictwo Medyczne oraz Komitet Organizacyjny Konkursu, który tworzyli wykładowcy Instytutu Zdrowia:

  • Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia - mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz
  • dr Mariusz Chomoncik
  • mgr Agata Piwowar

Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłym zaangażowaniem i wolą walki. Ostatecznie wyłoniono trzy najlepsze drużyny, którym przyznano następujące miejsca:

I miejsce otrzymali uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ptaszkowej

II miejsce należało do uczniów z Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście

III miejsce zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej

Zwycięzcy, jak i pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz symboliczne upominki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.

Mamy nadzieję, że zainteresowanie tematem pierwszej pomocy wśród uczestników konkursu będzie stale rosło i być może za kilka lat powitamy tychże uczniów w charakterze studentów w murach naszej Uczelni.

Niech słowa autorstwa Abrahama Cohen’a - „kto ratuje jedno życie jakby cały świat ratował” zawsze przyświecają wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom.