W dniu 16 maja br. w Instytucie Kultury Fizycznej odbył się wykład otwarty pt. „Kompetencje kluczowe nowym wyzwaniem współczesnej edukacji” prowadzony przez panie: mgr Anetę Małecką-Poręba oraz mgr Magdalenę Kiełbasę – pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Sączu. Spotkanie zorganizowane zostało przez dr Elżbietę Cygnar i doc. dr Ewę Grygiel w ramach przedmiotu Komunikacja Interpersonalna oraz Pedagogika i podstawy dydaktyki. W wydarzeniu uczestniczyli studenci kierunków Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne oraz nauczyciele akademiccy, a także Pani mgr Dorota Walczyk, tyflopedagog, Zastępca Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologicznej w Nowym Sączu.Prowadzące oraz wszystkich zgromadzonych powitał Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej – dr Tomasz Cisoń. Przedmiotem spotkania była tematyka związana z edukacją dzieci i młodzieży i związanymi z tym wyzwaniami we współczesnym systemie oświaty. Warto dodać, że prelegentki ukończyły „ Akademię kompetencji kluczowych dla nauczycieli, trenerów i pracowników systemu wspomagania pracy szkoły”.