W dniu 6 marca 2018 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. podpisał porozumienie o współpracy z dr inż. Łukaszem Dacylem - Prezesem Firmy OBR-ERG Sp. z o.o. w Jaśle.

Przedmiotem współpracy będzie przede wszystkim podejmowanie wspólnych inicjatyw umożliwiających współpracę naukowo-badawczą, przygotowanie i realizowanie badań oraz analiz naukowych, a także prac badawczo-rozwojowych w ramach ustalonej tematyki. Firma OBR-ERG Sp. z o.o. umożliwieni studentom Instytutu Technicznego realizację praktyk zawodowych, prac dyplomowych oraz wizyt studyjnych. Przewidziano także współpracę kadry naukowej z kadrą przedsiębiorstwa, wymianę informacji o aktualnie prowadzonych pracach badawczych, organizowanych seminariach i konferencjach naukowych oraz wymianę publikacji i wydawnictw.

OBR-ERG Sp. z o.o. ma wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Głównym celem jest dostarczanie produktów sprawdzonych o wysokiej jakości, a duża elastyczność proponowanych rozwiązań pozwala uzyskać jak najwyższe efekty ekonomiczne w procesach produkcji m.in.:

  • linii technologicznych do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych,
  • linii technologicznych do wytłaczania profili z tworzyw sztucznych,
  • głowic wraz z układami kalibrująco chłodzącymi do rur i profili,
  • maszyn specjalistycznych takie jak: numeratory, perforatory, drukarki do profili, oklejarki i inne,
  • urządzeń do montażu okien z tworzyw sztucznych.