25 stycznia 2018 r. w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbędzie się charytatywna Wampiriada p.n. „20 litrów krwi na 20-lecie Uczelni” organizowana przez studentów INSTYTUTU ZDROWIA, tj. Koło Naukowe Promocji Zdrowia pod opieką pani mgr Marii Merklinger-Soma.

Celem niniejszej akcji jest pozyskanie potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz zachęcenie mieszkańców powiatu nowosądeckiego do honorowego oddania krwi.
W tym roku wydarzenie to jest szczególne ze względu na to, że do całej akcji włączyło się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Fundacja DKMS Polska, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu z oddziałami dwujęzycznymi. Krew i szpik kostny są to bezcenne materiały, których nie da się wytworzyć w laboratorium, można je tylko pobrać od żywego dawcy.
Niestety w ciągu ostatnich lat widoczne jest mniejsze zainteresowanie krwiodawstwem. Również intensywny wzrost zachorowania na białaczkę spowodował, że zwiększyło się zapotrzebowanie na niespokrewnionych dawców szpiku kostnego. Należy podkreślić, że dla wielu pacjentów przeszczep szpiku jest ostatnią szansą w walce z tą ciężką chorobą.

W ramach organizowanej akcji zaplanowano dodatkowo wykłady z ekspertami z dziedziny transplantologii oraz inne atrakcje:

1) wykład dr n.med. Ireny Mialaniak pt. „ Rola profesjonalistów w organizacji pobierania i przeszczepiania narządów";

2) spotkanie z dawcami szpiku kostnego oraz osobami po przeszczepie szpiku kostnego;

3) koncert muzyczny w wykonaniu Magdaleny Sowy - studentki Instytutu Zdrowia, która przedstawi utwory znanych polskich artystów.


Liczymy, że tak szczytna idea, jaką jest ratowanie ludzkiego życia zainteresuje wszystkich Państwa!

Serdecznie zapraszamy!