KONKURS nr 1/2018 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy.

Miejsce i termin składania: Sekretariaty instytutów do 19 lutego 2018 r.

http://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/wlasny-fundusz-stypendialny#pracownik

 

KONKURS nr 2/2018 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za wyróżniające się osiągnięcia naukowe

Dodatkowe wymagania:

· zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

· uzyskanie średniej ocen za dotychczasowy okres studiów co najmniej 4,5,

· wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów.

Miejsce i termin składania: Sekretariaty instytutów do 19 lutego 2018 r.

http://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/wlasny-fundusz-stypendialny#student