W piątek 12 stycznia 2018 r. w ramach obchodów roku jubileuszowego „20 lat Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”, odbył się Koncert noworoczny „Artyści dla Uczelni”.

Przybyłych na koncert gości witał osobiście JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. wraz z małżonką.

Młodzi, sądeccy artyści, którzy stworzyli Niezależną Orkiestrę i Chór Młodzieżowy zagrali swoje autorskie kompozycje. W trakcie koncertu pod batutą Justyny Zawiślan zaprezentowali między innymi:

„Odbijam się” solistka - Paulina Widlak

„Szukam wiatru w polu” muzyka do wiersza Agnieszki Osieckiej, solistka - Justyna Świerad, saksofon - Bartek Górka

„Nowa miłość” muzyka do wiersza Agnieszki Osieckiej solistka - Małgorzata Zawiślan, ukulele - Michał Szczygieł, gitara elektryczna - Patryk Zbozień

„Zostawię ślad” solistka - Patrycja Koralik, skrzypce - Ola Woźniak

„Chwila” solista - Mateusz Smoleń, wokal - Martyna Kaleta, saksofon - Bartek Górka, gitara elektryczna - Patryk Zbozień

 

25 stycznia 2018 r. w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbędzie się charytatywna Wampiriada p.n. „20 litrów krwi na 20-lecie Uczelni” organizowana przez studentów INSTYTUTU ZDROWIA, tj. Koło Naukowe Promocji Zdrowia pod opieką pani mgr Marii Merklinger-Soma.

Celem niniejszej akcji jest pozyskanie potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz zachęcenie mieszkańców powiatu nowosądeckiego do honorowego oddania krwi.
W tym roku wydarzenie to jest szczególne ze względu na to, że do całej akcji włączyło się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Fundacja DKMS Polska, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu z oddziałami dwujęzycznymi. Krew i szpik kostny są to bezcenne materiały, których nie da się wytworzyć w laboratorium, można je tylko pobrać od żywego dawcy.
Niestety w ciągu ostatnich lat widoczne jest mniejsze zainteresowanie krwiodawstwem. Również intensywny wzrost zachorowania na białaczkę spowodował, że zwiększyło się zapotrzebowanie na niespokrewnionych dawców szpiku kostnego. Należy podkreślić, że dla wielu pacjentów przeszczep szpiku jest ostatnią szansą w walce z tą ciężką chorobą.

W ramach organizowanej akcji zaplanowano dodatkowo wykłady z ekspertami z dziedziny transplantologii oraz inne atrakcje:

1) wykład dr n.med. Ireny Mialaniak pt. „ Rola profesjonalistów w organizacji pobierania i przeszczepiania narządów";

2) spotkanie z dawcami szpiku kostnego oraz osobami po przeszczepie szpiku kostnego;

3) koncert muzyczny w wykonaniu Magdaleny Sowy - studentki Instytutu Zdrowia, która przedstawi utwory znanych polskich artystów.


Liczymy, że tak szczytna idea, jaką jest ratowanie ludzkiego życia zainteresuje wszystkich Państwa!

Serdecznie zapraszamy!

 

KONKURS nr 1/2018 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy.

Miejsce i termin składania: Sekretariaty instytutów do 19 lutego 2018 r.

http://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/wlasny-fundusz-stypendialny#pracownik

 

KONKURS nr 2/2018 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za wyróżniające się osiągnięcia naukowe

Dodatkowe wymagania:

· zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

· uzyskanie średniej ocen za dotychczasowy okres studiów co najmniej 4,5,

· wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów.

Miejsce i termin składania: Sekretariaty instytutów do 19 lutego 2018 r.

http://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/wlasny-fundusz-stypendialny#student

 

W dniu 8 stycznia 2018 roku w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się zawody drugiego stopnia Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – „EUROELEKTRA”

Olimpiadę od 20 lat organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie, które powołuje Główny Komitet Olimpiady.

Komitet Główny Olimpiady tworzą przede wszystkim nauczyciele akademiccy z politechnik, uniwersytetów i akademii oraz specjaliści związani zawodowo z przemysłem z całej Polski.

Na funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady został powołany wykładowca w Zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ mgr inż. Tadeusz Kantor.

Komisję reprezentowali ponadto nauczyciele akademiccy z Politechniki Krakowskiej, nauczyciele z Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, nauczyciel z Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, oraz nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach

Pierwszy stopień olimpiady odbył się w szkołach ponadgimnazjalnych i uczestniczyło w nim 2062 uczniów ze 110 szkół z całej Polski.

Drugi etap odbył się w 12 okręgach na terenie kraju, a wśród tych wiodących ośrodków znalazła także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Finał olimpiady (zawody III stopnia) zostanie zorganizowany w dniu 16 marca 2018 roku na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Uroczyste ogłoszenie wyników olimpiady nastąpi w dniu 20 kwietnia 2018 r.

W tym roku uczniowie rozwiązywali zadania tradycyjnie w grupie elektrycznej, elektronicznej oraz teleinformatycznej.

W PWSZ Nowym Sączu do zadań przystąpiło 69 uczniów z czego 65 reprezentowało Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowy Sączu, a pozostali Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach – 2 osoby , oraz Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach – 2 osoby.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy udziału w zawodach, oraz życzymy dalszych sukcesów.

Wczoraj (4 stycznia 2018 r.) w Domu Studenta odbyło się spotkanie władz Uczelni ze wszystkimi pracownikami i emerytami, niebędącymi nauczycielami akademicki, tj. z pracownikami administracji, obsługi, biblioteki, kampusu dydaktyczno- sportowego, akademika. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy i wicedyrektorzy instytutów. Łącznie spotkanie zgromadziło około 150 osób.

Przybyłych na spotkanie powitał kanclerz – Zbigniew Gorgosz. JM Rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił, iż spotkanie to jest nie tylko spotkaniem noworocznym, ale jest także okazją do wspólnego świętowania 20-lecia powstania naszej Uczelni. Przypomniał krótką historię utworzenia Uczelni w roku 1998, jej rozwój w minionym 20-leciu, a także podkreślił wpływ wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na sukcesy, jakie w tym czasie odniosła nasza Uczelnia, zwracając szczególną uwagę na wkład pracy w tworzenie dobrych warunków dla funkcjonowania studentów i nauczycieli akademickich.

Uhonorował także dyplomami oraz drobnymi upominkami tych pracowników, którzy w Uczelni pracują od samego początku jej utworzenia do dziś. Grupę tę stanowią: Dorota Tobiasz, Agnieszka Wolak, Anna Polek, Aleksandra Piechocińska, Bożena Fałowska, Dariusz Horowski, Anna Zając, Halina Godzik, Renata Michalik, Anna Stanisz-Pomietło. Serdecznie Im pogratulował wytrwałości, podziękował za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę.

Spotkanie było także okazją do koleżeńskich rozmów, złożenia sobie wzajemnych życzeń noworocznych. Świąteczny, kolędowy nastrój wytworzył studencki zespół muzyczny Instytutu Zdrowia, kierunków: Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego. Panowała serdeczna atmosfera.

Pismo okólne 1/2017 Rektora PWSZ w Nowym Sączu w sprawie ustawy o podatku dochodowym uprawniające do skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich

Z okazji „Międzynarodowego Roku Zamenhofa 2017”, w Instytucie Języków Obcych odbyła się akcja promująca język esperanto. W prezentacji oraz warsztatach wzięli udział studenci Instytutu Języków Obcych, Instytutu Pedagogicznego oraz uczniowie klasy 3 Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu pod opieką Pani Violetty Dunikowskiej. Akcja została zorganizowana przez Instytut Pedagogiczny i Instytut Języków Obcych dzięki Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu, za co szczególnie pragniemy podziękować Prezesowi Centrum, Pani Halinie Komar, znanej na świecie specjalistce w dziedzinie esperanto. Warsztaty języka esperanto poprowadzili, obok Pani Haliny Komar, Pani Bożena Kocyk, Pan Marian Kocyk, Pani Lidia Komar oraz Pani Patrycja Barwińska. W trakcie prezentacji studenci i zaproszeni goście wysłuchali monodramu "Doktor Esperanto" w wykonaniu Pani Heleny Biskup.

Wszystkich studentów zainteresowanych nauką języka esperanto, prosimy o kontakt z opiekunem Koła Naukowego „Lingwista”, Panią dr Katarzyną Jasiewicz.

Do połowy stycznia 2018 roku w Instytucie Języków Obcych na parterze dostępna będzie wystawa upamiętniająca życie i dokonania Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto. Wystawa ta jest wystawą wyjątkową, związaną z ogłoszeniem przez UNESCO roku 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa. Już w maju bieżącego roku, Pani Halina Komar dla Dobrego Tygodnika Sądeckiego mówiła: "- Wystawa "ZAMENHOF -twórca języka esperanto" objedzie cały świat (...). – Ministerstwo Spraw Zagranicznych zadecydowało, że pojawi się ona w każdej polskiej placówce dyplomatycznej we wszystkich krajach, w których mamy swoje przedstawicielstwa, a także w Instytutach Kultury i Domach Polskich. To znakomity sposób nie tylko na upamiętnienie postaci samego Zamenhofa, ale także na popularyzację języka esperanto i esperanckiej kultury".

Zapraszamy także do lektury artykułu na stronie tygodnika Dobry Tygodnik Sądecki i obejrzenia relacji na kanale Nasza Telewizja Sądecka

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 grudnia 2017 r. Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. podpisał w Ministerstwie Zdrowia umowę o dofinansowanie na kwotę prawie 2 600 000 zł w związku z utworzeniem Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Tym samym Uczelnia stanie się ważnym regionalnym ośrodkiem nowoczesnego kształcenia kadr ochrony zdrowia. CMS powstanie w roku 2018, tak aby służyć studentom od roku akademickiego 2018/19.

Przypomnijmy, że Uczelnia przystąpiła do projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” i realizacji zadania „Podniesienia jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo”.

Centrum Symulacji Medycznej pozwoli na odtwarzanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznych, służąc podniesieniu jakości kształcenia przede wszystkim na kierunku pielęgniarstwo. Dzięki temu nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanych symulatorów pacjentów.

Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej będzie wymagało wielu działań. Istotnymi czynnikami gwarantującymi powodzenie całego przedsięwzięcia będzie:

 • wybudowanie obiektu przeznaczonego na Centrum Symulacji Medycznej, w którym będą pomieszczenia, stanowiska przypominające sale szpitalne niskiej i wysokiej wierności; trzykondygnacyjny budynek powstanie przy Instytucie Zdrowia,
 • wyposażenie w sprzęt, materiały – m.in. fantomy niskiej wierności oraz trenażery wysokiej wierności,
 • właściwe przygotowanie kadry: technicy symulacji, instruktorzy,
 • przygotowanie programów nauczania w tym bazy scenariuszy, podręcznika symulacji medycznej,
 • przygotowanie studentów do kształcenia tą metodą.

W ramach ww koncepcji realizowane będą następujące zadania:

1. Działania edukacyjno-rozwojowe dla nauczycieli:

 • szkolenia podstawowe dotyczące sposobu przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych przeznaczone dla nauczycieli, którzy planują wykorzystanie metody symulacji w nauczaniu przedmiotów medycznych. Uczestnikami będą wszyscy nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia na kierunku pielęgniarstwo. Dodatkowo przewiduje się szkolenia zwiększające kompetencje dydaktyczne nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik dydaktycznych np. metody przypadków, nauczania przy łóżku chorego, egzaminowania metoda OSCE (zalecana a w przyszłości wymagana jako metoda oceny na kierunku pielęgniarstwo), e-learning itp.

2. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry dydaktycznej, instruktorów i techników symulacji:

 • organizacja kursów instruktorskich w ośrodkach krajowych i/lub zagranicznych. Dla instruktorów i techników symulacji przewiduje się możliwość uczestnictwa w stażach (wizytach roboczych), które umożliwią zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem innych renomowanych centrów krajowych i zagranicznych oraz pozwolą na wymianę doświadczeń.

3. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry zarządzającej:

 • wizyty stażowe w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych dla kadry zarządzającej Centrum Symulacji Medycznej.

4. Działania edukacyjno-rozwojowe dla studentów:

 • wymiana studencka z uczelniami uczestniczącymi w projekcie,
 • organizowanie zawodów symulacyjnych o charakterze wewnątrzuczelnianym i międzyuczelnianym,
 • organizacje letnich warsztatów symulacyjnych, w których będą uczestniczyli studenci różnych uczelni,
 • możliwość prowadzenia wspólnych zajęć symulacyjnych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

5. Współpraca międzyuczelniana:

 • opracowanie przez zespół międzyuczelniany rekomendacji dotyczących treści nauczanych metodą symulacji,
 • powołanie zespołu międzyuczelnianego celem opracowania podręcznika i scenariuszy symulacji wysokiej wierności,
 • opracowanie przez zespół międzyuczelniany bazy scenariuszy symulacyjnych, które będą ogólnodostępne, nieodpłatne dla wszystkich uczestników projektu,
 • wspólne organizowanie szkoleń, warsztatów, wizyt stażowych, konsultacji ekspertów itp. dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, instruktorów i techników symulacji oraz studentów celem permanentnego doskonalenia jakości kształcenia metodą symulacji,
 • koordynowanie tematów wspólnych warsztatów symulacyjnych i szkoleń interdyscyplinarnych przeznaczonych dla studentów,
 • wymiana doświadczeń, omawianie problemów, prezentowanie uzyskiwanych efektów kształcenia, opracowywanie planów współpracy w ramach corocznych spotkań informacyjnych z uwzględnieniem poszczególnych grup zaangażowanych w funkcjonowanie Centrum Symulacji Medycznej.

Dzięki współpracy z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu do naszej Uczelni przybyli goście z St. Josefs Hospital Wiesbaden w Niemczech.

Studenci Instytutu Zdrowia zapoznali się ze strukturą, organizacją i możliwościami podjęcia pracy w tym szpitalu.

Reprezentacja Szpitala w Wiesbaden zaoferowała także praktyki dla studentów PWSZ połączone z Programem Erasmus+ (od 2 do 12 miesięcy).

Studenci i absolwenci kierunków pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz fizjoterapia mogą aplikować na tego typu praktyki za pośrednictwem działu nauki, rozwoju i współpracy (rektorat pok. 14 i 15).

Oferta ta jest bardzo atrakcyjna ze względu na możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego, warunki finansowe oraz doskonałe warunki pracy.

Dziękujemy Rektorowi PMWSZ w Opolu dr n. o k. f. Tomaszowi Halskiemu oraz pani mgr Małgorzacie Żytkiewicz za pomoc w organizacji tego spotkania w naszej Uczelni.

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Tarnowie podpisano porozumienie pomiędzy Małopolskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, reprezentowanym przez panią dyrektor Martę Mordarską a małopolskimi uczelniami:

- PWSZ w Tarnowie – reprezentowaną przez Rektor dr hab. inż. Jadwigę Laskę,

- PPWSZ w Nowym Targu – reprezentowaną przez Rektora, dr. hab. Stanisława Gulaka,

- PWSZ w Nowym Sączu – reprezentowaną przez Rektora, dr. hab. inż. Mariusza Cygnara,

- PWSZ w Oświęcimiu – reprezentowaną przez Rektora, prof. dr. hab. Witolda Stankowskiego.

Uczelnie zobowiązały się w nim do współpracy przy realizacji Programu Absolwent. Program ten ma na celu ułatwienie rozpoczęcia pracy osobom niepełnosprawnym, które mają wykształcenie wyższe lub studiują na ostatnim roku.

W ramach realizacji programu, ok. tysiąca osób niepełnosprawnych będzie mieć wdrożoną indywidualną ścieżkę kariery zawodowej. Program zakłada, że co roku ok. 400 adresatów programu zostanie zatrudnionych.