Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2019 r. powołał
pierwszą Radę Uczelni w składzie:

1) członkowie spoza wspólnoty Uczelni: Joanna Walter, Krzysztof Juryk, Janusz Komurkiewicz,

2) członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni: dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, dr hab. Zenon Jabłoński, dr Jarosław Handzel,

3) Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów: Monika Dyrlaga.

Dr Iwona Bugajska-Bigos, wykładowca PWSZ w Nowym Sączu została imiennie zaproszona na spotkanie z Panią Karen Pence, Drugą Damą Ameryki (The Second Lady of the United States), w dniu 14.02.2019 r. Pani Karen Pence zaprosiła cztery wybrane osoby na spotkanie dotyczące arteterapii w Polsce i prezentację własnych dokonań w tym zakresie.

Rozmowy rozpoczął Pan Atache Stanów Zjednoczonych, potem podjęła je osobiście Pani Pence. Dr Iwona Bugajska-Bigos zaprezentowała i omówiła swoje liczne, wieloletnie działania na polu arteterapii m.in. w zakresie przeprowadzania międzynarodowych projektów artystyczno-naukowych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne. Przedstawiła informacje na temat oferowanego kształcenia w tym zakresie w PWSZ, a także zaprezentowała publikacje – monografie własnego autorstwa lub współautorstwa, przynależność do międzynarodowej organizacji Federation of European Art Therapists, działania propagujące arteterapię umożliwiającą komunikację niewerbalną, a także jej zastosowanie w rozwoju osobowym i edukacji.

Pani Karen Pence wyraziła ogromne zainteresowanie tym, co robione jest w Polsce, gdyż sama jest osobą o dużym doświadczeniu pedagogicznym (pracowała jako nauczyciel plastyki przez 25 lat) oraz aktywnie zajmuje się propagowaniem arteterapii w USA w wielu środowiskach – niepełnosprawnych, wśród weteranów wojennych, wśród pacjentów onkologicznych, w szkołach.
Od 2017 roku Druga Dama Ameryki prowadzi duży projekt dotyczący arteterapii, które częścią są spotkania z wybranymi osobami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Pani Pence podejmuje liczne działania w celu rozpowszechniania arteterapii w USA i na świecie.

Uczestniczki spotkania z Panią Karen Pence: dr Iwona Bugajska-Bigos, dr Aleksanda Chmielnicka-Plaskota, dr Anita Stefańska, dr hab. Klaudia Węc wyraziły podziękowania za dostrzeżenie i uhonorowanie ich pracy oraz wyraziły chęć przyszłych działań wspólnych.

W dniach 6-8.02. 2019 r. w Uniwersytecie Preszowskim miała miejsce Międzynarodowa Naukowa Konferencja na temat Przemiany szkoły i kształcenia nauczycieli w kontekście historycznym a nowe perspektywy. Konferencja zorganizowana została z okazji 70- lecia istnienia Wydziału Pedagogicznego.

W pierwszym dniu, w historycznej budowli Teatru Jonáša Záborského, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Pedagogicznego, na którym Pani dziekan doc. inż. Jana Burgerová PhD. odznaczyła dr hab. Zdzisławę Zacłonę prof. nadzw. medalem Uniwersytetu Preszowskiego.

Z. Zacłona (pełniąc funkcję prorektora do spraw rozwoju i współpracy) inicjowała w 2004 r. podpisanie pierwszej umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy PWSZ w Nowym Sączu a Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie. W ramach tej współpracy od 15 lat Instytut Pedagogiczny z Wydziałem Pedagogicznym organizuje wspólne międzynarodowe konferencje naukowe dla nauczycieli akademickich i konferencje pedagogicznych studenckich kół naukowych. Systematycznie wydawane są także publikacje monograficzne oraz Acta Paedagogicae ( w Preszowie) i Annales Paedagogicae (w Nowym Sączu).

Dr hab. Zdzisława Zacłona w imieniu JM rektora PWSZ w Nowym Sączu dr hab.inż. Mariusza Cygnara prof. nadzw. złożyła życzenia Pani Dziekan, nauczycielom akademickim i studentom, przekazała adres okolicznościowy oraz upominek, który jest wyrazem wdzięczności za długoletnią i owocną współpracę obu uczelni.

Dnia 7 lutego trwała Konferencja Międzynarodowa nauczycieli akademickich. Z Instytutu Pedagogicznego czynny udział wzięły w niej: dr Mirosława Socha, dr Marzena Kiełbasa, dr hab. Zdzisława Zacłona prof. nadzw., mgr Bogusława Gaweł oraz dr Joanna Jachimowicz.

Warto także dodać, że w obchody Jubileuszowe wpisana była trwająca dwa dni konferencja studenckich pedagogicznych kół naukowych. Studentki z Koła Naukowego Pedagogów wygłosiły referaty i brały aktywny udział w warsztatach metodycznych.

 

W dniu 8 lutego 2019 r. Instytut Techniczny PWSZ gościł uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, którzy pod opieką swoich nauczycieli przyszli na dedykowane im wydarzenie pod nazwą Dzień Mechatronika. Przedsięwzięcie, organizowane w ramach współpracy ze szkołą, miało na celu promowanie kształcenia w obszarze mechatroniki. Koordynatorem inicjatywy z ramienia szkoły był mgr inż. Lucjan Guśtak. Prezentacji oferty edukacyjnej dotyczącej mechatroniki dokonał Kierownik Zakładu Mechatroniki - prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis. Pan profesor podkreślił szczególną rolę kształcenia inżynierskiego wynikającego z postępu technicznego i potrzeb przemysłu. W kolejnym punkcie programu, Pan prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski przedstawił bardzo interesujący wykład dotyczący symptomów mechatronicznych rozwoju współczesnych pojazdów samochodowych. Wykład dotyczył zarówno nowoczesnych napędów, układów przeniesienia napędów a przede wszystkim nowoczesnych inteligentnych metod sterowania i diagnostyki. Po części wykładowej uczniowie zostali podzielni na mniejsze grupy i uczestniczyli w szeregu zajęć warsztatowych, prowadzonych przez nauczycieli Instytutu, z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych oraz mechatroniki przemysłowej. Najlepsi uczniowie otrzymali drobne upominki. Szczególną rolę odegrali również aktualni studenci kierunku mechatronika, którzy opiekowali się uczniami i odpowiadali na ich pytania dot. studiów w Instytucie Technicznym.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie inspiracją dla uczniów w aspekcie ich przyszłych decyzji edukacyjno-zawodowych. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych specjalistów z zakresu projektowania i eksploatacji systemów, które zawierają coraz więcej komponentów mechatronicznych. Ten kierunek rozwoju jest widoczny zarówno w regionie, jak i na całym świecie, a wielu ekspertów wyraża opinię, iż w najbliższych latach większość produkcji oraz usług będzie obsługiwana właśnie przez systemy automatyczne.

Przyszłym maturzystom życzymy by egzamin maturalny zdali w taki sposób, by móc wybrać te studia i tę przyszłość, o której marzą.

 

Zapraszamy do lektury!

Razem z Michałem Tokarczykiem (student Instytutu Języków Obcych) pojechaliśmy z grupą znajomych na ŚDM do Panamy. Wyjazd organizowany był z naszej Diecezji Tarnowskiej. Lot był czarterowy - cały samolot wypełniony pasażerami jadącymi na Światowe Dni Młodzieży ;) Byliśmy pierwszą turą Polaków lecących tam (ogólnie Polacy byli najliczniejszą grupą pielgrzymów z wszystkich krajów Europejskich).
Pierwszy tydzień - tydzień w diecezjach - spaliśmy po kilka osób po domach w Anton. Mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy jak Ci ludzie żyją. Klimat gorący, temperatura w dzień tylko raz spadła do 28 stopni. Dużo zieleni, palm, duża wilgotność powietrza. Ludzie praktycznie cały czas uśmiechnięci. Gdzie byśmy nie byli, zawsze gdzieś w tle było słychać muzykę idealnie pasującą do salsy ;) Nawet pieśni na mszy- wszystkie "na jedno kopyto" właśnie w takim rytmie ;)

Mogliśmy odwiedzić wioskę zbudowaną we wnętrzu wygasłego wulkanu, wodospady, kilka razy udało się popływać w oceanie Spokojnym. Widzieliśmy miejscową tradycję - walki ludzi na koniach z dzikimi bykami wypuszczonymi na ulicę.

Podczas tygodnia centralnego mieszkaliśmy w stolicy - Panama City - też w domach u rodzin. Oprócz spotkań z Papieżem Franciszkiem - niesamowite doświadczenie (trzy razy udało nam się przez przypadek zobaczyć go całkiem z bliska ;) i codziennych katechez prowadzonych przez Polskich biskupów, udało się nam wziąć udział w Polskim koncercie, zobaczyć Kanał Panamski, Morze Karaibskie, wyspę Tabogę i jeszcze jedną malutką, której nazwy nikt nie pamięta - za to podczas podróży na nią widzieliśmy: delfiny, wieloryby i rekiny.

Całym sercem polecamy! Było niesamowicie! Spotkania z ludźmi, rozmowy, zetknięcie z całkiem inną kulturą. Wspaniała okazja żeby zastanowić się trochę nad sobą i tym czym właściwie kierujemy się w życiu oraz w końcu więcej czasu, by w spokoju się do Niego pomodlić, wyciszyć i uspokoić ;) (szczególnie kiedy widmo sesji wisi gdzieś tam z tyłu głowy i nie daje spokoju)

Agata Wrona
Studentka Instytutu Zdrowia

24 stycznia 2019 r. odbył się XIX Bal dla najmłodszych Sądeczan zorganizowany przez Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi. Hasło imprezy „Radość Wasza – Radość Nasza” przyciągnęło kilkaset dzieci. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik , Ordynariusz Tarnowski ks. bp Andrzej Jeż, Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludmir Handzel,  Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski, Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg oraz  Marta Mordarska - dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aż 70 studentów PWSZ w Nowym Sączu, jak co roku pod opieką dr Elżbiety Cygnar oraz mgr Bogusławy Gaweł- Zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogicznego, w ramach wolontariatu sprawowało opiekę nad dziećmi oraz prowadziło konkursy i zabawy taneczne. Studenci z Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Pedagogicznego wcielili się w postacie z baśni i zadbali o dobry humor najmłodszych uczestników balu. Ponadto studenci Instytutu Zdrowia (kierunek Ratownictwo medyczne) pod nadzorem mgr Agaty Piwowar prowadzili pokazy dotyczące pierwszej pomocy, sprawując jednocześnie opiekę medyczną.

Dodatkową atrakcją byli również zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja Nowy Sącz,będący jednocześnie studentami Instytutu Kultury Fizycznej, którzy wręczali nagrody uczestnikom balu.

Impreza odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu przy akompaniamencie Zespołu Estradowego Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

16 stycznia 2019 r. w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy w budynku Biblioteki PWSZ miała miejsce promocja książki Pana Profesora Wojciecha Kudyby „Imigranci wracają do domu”, która otrzymała laur „Najgorętszej Książki Lata” w plebiscycie TVP Kultura 2018.

W spotkaniu wzięli udział Pani dr hab. Zdzisława Zacłona, prof nadzw. – Dyrektor Instytutu Pedagogicznego, Pani mgr Bogusława Gaweł – Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego, Pani Maria Sosin – Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, pracownicy Uczelni oraz studenci.

Książka to opowieść o odkrywaniu na nowo siebie, o przemianie duchowej bohatera i realnej odmianie jego losów, gdy dotychczasowe życie legło w gruzach. Autor, cytując fragmenty powieści, odsłonił przed słuchaczami obraz bohatera, zachęcając tym samym nie tylko do przeczytania jej, ale i głębokiej refleksji nad problemami, które dotyczą każdego z nas.

Profesor Wojciech Kudyba nawiązał również do swojej nowo wydanej książki „Kamienica”, na którą składają się cztery opowiadania.

Na zakończenie spotkania autor odpowiadał na pytania i podpisywał swoje książki.

W Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ odbyło się szkolenie z zakresu obsługi uniwersalnego stanowiska pomiarowego ISOFORCE służącego do diagnostyki funkcjonalnej mięśni. Przeprowadził je sam konstruktor urządzenia pochodzący z Grecji Vassilis Machairas - specjalista z zakresu techniki medycznej.

Bezpłatne szkolenie odbyło się przy okazji usługi serwisowej wykonywanej w ramach planowanego przeglądu urządzenia. Na szkoleniu obecni byli pracownicy Instytutu Kultury Fizycznej oraz studenci – członkowie koła naukowego BODYLAB.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z metodyką pomiarów prowadzonych w warunkach statyki oraz w warunkach izokinetycznych.

W trakcie prezentacji wielokrotnie podkreślono użyteczność pomiarów na ISOFORCE
w nowoczesnej rehabilitacji oraz diagnostyce sportowej.

Warto wspomnieć, iż żaden ośrodek akademicki w Polsce nie dysponuje urządzeniem ISOFORCE. Ten system pomiarowo - diagnostyczny jest w posiadaniu jedynie naszej Uczelni, a to daje możliwość realizacji ciekawych projektów badawczych, rozwoju naukowego pracowników i poprawy jakości kształcenia studentów.

W dniu 4 stycznia 2019 roku W Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się zawody drugiego stopnia - Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – „EUROELEKTRA”.

Uczestników zawodów, oraz członków Komitetu Organizacyjnego Olimpiady serdecznie powitał Dyrektor Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj.

Olimpiadę od 21 lat organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie, które powołuje Główny Komitet Olimpiady, a  tworzą go nauczyciele akademiccy z politechnik, uniwersytetów i akademii oraz specjaliści związani zawodowo z przemysłem z całej Polski.

Na funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady został powołany wykładowca w Zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu mgr inż. Tadeusz Kantor.

Komisję reprezentowali nauczyciele akademiccy z Politechniki Krakowskiej, nauczyciele z Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Limanowej.

Pierwszy stopień olimpiady odbył się w szkołach ponadgimnazjalnych i uczestniczyło w nim ponad 2000 uczniów z ponad 100 szkół z całej Polski.

Drugi etap odbył się w 12 okręgach na terenie kraju, a wśród tych wiodących ośrodków znalazła się także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Finał olimpiady (zawody III stopnia) zostanie zorganizowany w dniu 15 marca 2019 roku na Politechnice Gdańskiej.

Uroczyste ogłoszenie wyników olimpiady nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Techniczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy.

W tej edycji konkursu do zadań przystąpiło 62 uczniów z czego 54 uczniów reprezentowało Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowy Sączu, a pozostali Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Limanowej. Uczniowie rozwiązywali tradycyjnie zadania w grupie elektrycznej, elektronicznej oraz teleinformatycznej.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy udziału w zawodach, oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

Z wielką radością i dumą informujemy, że Pani Aneta Wójcik studentka III roku specjalności Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią, studiów pierwszego stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Dyrekcja Instytutu Pedagogicznego i nauczyciele akademiccy składają najserdeczniejsze gratulacje wraz z wyrazami uznania za dotychczasową pracę i osiągnięcia. Niech to szczególne wyróżnienie będzie dla Pani źródłem prawdziwej satysfakcji i zachętą do podejmowania kolejnych wyzwań. Pani sukces staje się wyjątkową inspiracją dla naszej całej Społeczności Akademickiej.

Z wyrazami uznania

Dyrekcja Instytutu Pedagogicznego