W dniach 17-18 listopada 2017 r. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej gościliśmy Pana Profesora Leszka Plocha wraz z Integracyjnym Zespołem Pieśni i Tańca MAZOWIACY, którego jest założycielem. Zespół swoim występem uświetnił obchody 20-lecia istnienia Uczelni. Występy osób niepełnosprawnych wywołały wielki entuzjazm i wzruszenie wśród zebranej publiczności, były ucztą dla oka i ucha. Zgromadzeni widzowie wyrazili swoje emocje gromkimi brawami, a na ręce prof. Leszka Plocha zostały złożone podziękowania przez  doc. dr Marka Reichela - Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy oraz dr Halinę Potok - Prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Leszek Ploch – nauczyciel akademicki, muzyk, muzykoterapeuta, badacz naukowy. Od wielu lat podejmuje działania w kierunku upowszechniania twórczości artystów z niepełnosprawnością oraz włączania tych osób w rozwój kultury w najbliższym środowisku społecznym. Jest działaczem społeczno-naukowym, który angażuje się na rzecz respektowania prawa osób z niepełnosprawnością do godnego życia w szeroko rozumianej kulturze i sztuce. Inicjuje rozmaite wydarzenia artystyczne i kulturalne z udziałem dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Człowiek o wielkim sercu i niesamowitej empatii. Jego działania charakteryzują się ogromnym rozmachem i nowatorstwem. Skupia wokół siebie wielu ludzi – wolontariuszy, studentów, ludzi kultury i sztuki, osoby związane ze szkolnictwem wyższym, a także przyjaciół i rodziny osób z niepełnosprawnością.

Zespół MAZOWIACY posiada przeszło trzydziestoletnią tradycję, wiele podróżuje po całym świecie, prezentując swój bogaty program artystyczny.

7 czerwca w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbył się koncert Aleksandra Porzucka, znanego sądeckiego artysty, kompozytora i pedagoga.

Podczas koncertu „Dla tego światła, dla tych braw...” Aleksander Porzucek wraz z wykonawcami: Barbarą Porzucek, Danutą Głąb, Anną Kożuch, Jakubem Stawiarskim, Justyną Zawiślan i Emilem Kiełbasą zaprezentował utwory skomponowane w czasie swojej długoletniej pracy artystycznej.

Na koncercie obecne były władze Uczelni JM dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. Rektor PWSZ oraz dr Halina Potok Prorektor ds. studenckich i kształcenia, dyrekcja Instytutu Pedagogicznego doc. dr Zofia Muzyczka i dr Beata Lisowska, a także wicedyrektor Instytutu Zdrowia mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz oraz pracownicy PWSZ, liczne grono studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

15 maja br. w ramach imprez kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę odbyło się spotkanie ze znanym podróżnikiem Stefanem Czernieckim – fotoreporterem, dziennikarzem, autorem programu podróżniczego „Za siódmą górą”, czterech książek „Dalej od Buenos”, „Cisza”, „Czekając na Duida”, „Po drugiej stronie” oraz wielu artykułów publikowanych w znanych czasopismach. Spotkanie poświęcone było relacji z egzotycznej podróży do Amazonii. Stefan Czerniecki z humorem opowiadał o swoich przygodach z wyprawy. Publiczność miała okazję obejrzeć wiele ciekawych, barwnych zdjęć.

W spotkaniu uczestniczyła Pani dr Halina Potok – Prorektor ds. studenckich i kształcenia, Pan dr Tomasz Cisoń – Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej, pracownicy Uczelni, studenci oraz bardzo licznie młodzież z sądeckich szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami, a także wiele innych osób.

 

5 maja br. w Auli w budynku Biblioteki PWSZ miała miejsce promocja najnowszej książki Pana Profesora Wojciecha Kudyby „Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny”. Czy cierpienie ma walory wychowawcze? To pytanie było przedmiotem analizy podczas spotkania, w którym udział wzięli Pan doc. dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy, Pani doc. dr Zofia Muzyczka – Dyrektor Instytutu Pedagogicznego, Pani mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz – Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia, Pan Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, pracownicy Uczelni oraz studenci.

"Dyplomy 2016" jest wystawą prezentującą najlepsze dyplomy artystyczne, zrealizowane przez studentów Edukacji artystycznej PWSZ w Raciborzu i w Nowym Sączu w 2016 roku. Wśród prezentowanych prac, na wystawie można zobaczyć cykl "Skorupa - portret psychologiczny człowieka współczesnego" Małgorzaty Kossakowskiej (PWSZ Nowy Sącz) wyróżniony na prestiżowym Międzynarodowym Biennale Grafiki w Guanlan w Chinach. Ponadto obrazy "Sensualna cielesność" Moniki Bugli (PWSZ w Raciborzu), Doroty Kondoł (PWSZ w Raciborzu) "Dyskretną eschatologię. Cykl obrazów ukazujących realia zakładu pogrzebowego bez eksponowania jego roli", tkaninę artystyczną Małgorzaty Piątkowskiej (PWSZ w Nowym Sączu) zatytułowaną "Las", fotografie na szkle Alicji Świerczyńskiej "Kruchość życia", oraz eksperymenty na pograniczu malarstwa i fotografii Wandy Zaremby "Mikroświaty".

 

10 kwietnia 2017 r. w Galerii E/A, w budynku Biblioteki PWSZ w Nowym Sączu, miał miejsce finisaż wystawy prac podsumowujący Międzynarodowy Projekt Artystyczny pn. HASIOR ASSEMBLAGE.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż Mariusz Cygnar, prof. nadzw. Organizacji tego przedsięwzięcia podjęli się wykładowcy i studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu, w tym Koło Naukowe "Piekarnia" z Instytutu Pedagogicznego oraz Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Partnerami projektu byli Katedra Sztuk Pięknych i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem oraz WTZ MADA w Nowym Sączu.

 

9 marca, po dłuższej przerwie nastąpił powrót do tradycji organizowania spotkań kulturalno-artystycznych w Bibliotece. Cykl wydarzeń rozpoczął się od wykładu Pani dr Beaty Lisowskiej, wicedyrektora i starszego wykładowcy Instytutu Pedagogicznego „Dlaczego myślimy o niebieskich migdałach? – o związkach frazeologicznych z nazwami barw". W wykładzie uczestniczyli Pani dr Halina Potok Prorektor ds. studenckich i kształcenia, Pani dr Zofia Muzyczka dyrektor Instytutu Pedagogicznego, Pani doc. dr Elżbieta Stanisz wicedyrektor Instytutu Języków Obcych, wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz liczne grono studentów. Spotkanie miało miejsce w nowej Auli w budynku Biblioteki.

Plakat jest dzisiaj w trudnym położeniu, na służbie sprzedawalności, zawładnięty przez korporacje reklamowe, kształtuje estetykę i kulturę wizualną, co obserwujemy poruszając się w przestrzeni miast, otaczających je przedmieść czy na zupełnych pustkowiach, gdzie widok zasłaniają plansze reklamowe. Jakie miejsce we współczesnej kulturze zajmuje folklor? Czy nie podlega podobnym mechanizmom?

Z trudnym zadaniem zmierzyli się uczestnicy konkursu FOLK-MANIA, organizowanego przez Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jako wyzwanie konkursowe należało połączyć niszowy dziś nurt plakatu artystycznego, zaangażowanego społecznie z pytaniem o kondycję folkloru dziś.

W dobie dostępu nie tylko do informacji, ale do wszystkiego równocześnie i z każdego zakątka świata, folklor, a w zasadzie jego wartość, oparta na odrębności, nabiera nowego znaczenia. Dzisiaj wspólne granie kapeli góralskiej z Jamajczykami, flisak na motorze, etno design, ciupaga do garnituru są zjawiskami na porządku dziennym. Z jednej strony odradza się tradycja miejscowa, powiedzmy śląska czy sądecka w formie tradycyjnej w poszukiwaniu tożsamości, z drugiej strony folklor żywi się wpływami i zapożyczeniami. Proces zmian jest nieunikniony, ale świadomość, że zachodzi, pozwala podejmować decyzje o kierunku i eliminować to, co kulturowo obce albo wręcz szkodliwe. Nikt tego nie zrobi tak jak właśnie młodzi ludzie, w świeży i niezależny sposób.

Niechby ten konkurs był przyczynkiem w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania. Gratulujemy nagrodzonym i wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu artystycznego i dziękujemy uczniom, ale także ich opiekunom za poświęcony czas, wysiłek i inwencję twórczą.

W pierwszej edycji konkursu na plakat FOLK-MANIA, na podstawie przesłanych prac z Zespołu Szkół w Chełmcu, Liceum Plastycznego w Rypinie i Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem, komisja złożona z wykładowców kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu przyznała nagrody: Monice Radlińskiej Izabeli Błasiak, a także wyróżnienia: Kacprowi Kityńskiemu, Melanii Wróblewskiej i Patrycji Marcisz. W uroczystości wzięli udział m.in.: dr Halina Potok – Prorektor ds. studenckich i kształcenia; dr hab. Karol Gąsienica-Szostak, prof. nadzw.; dr Beata Lisowska – zastępca dyrektora Instytutu Pedagogicznego, dr Iwona Bugajska-Bigos oraz mgr Agata Witrylak-Leszyńska – Dyrektor Biblioteki Uczelnianej.

 

W dniu 20 kwietnia 2016 roku w Galerii E/A (Al. Wolności 40) odbył się wernisaż pod patronatem JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu − dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw., podsumowujący międzynarodowy projekt „Słowa-znaczenia”.

W projekcie − który miał na celu przede wszystkim pokazanie różnych aspektów edukacji artystycznej w kontekście twórczym i teoretycznym, a także integrację środowisk − udział wzięli m.in. studenci, absolwenci i wykładowcy kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu, przedstawiciele Wydziału Sztuki Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie oraz Kean University w New Jersey (USA), a jego gośćmi specjalnymi byli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Mada” w Nowym Sączu.

Pomysłodawcą projektu i wydawnictwa była dr Iwona Bugajska-Bigos, opiekun Koła Naukowo-Artystycznego „Piekarnia”, realizująca podobne inicjatywy z udziałem środowisk „osób w potrzebie” już od kilku lat. Towarzysząca mu monografia zawiera prace artystyczne uczestników oraz część teoretyczną, scalającą zagadnienia dotyczące istoty edukacji artystycznej i komunikacji za pomocą sztuk wizualnych, także w zakresie arteterapii. Swoimi refleksjami dotyczącymi kształcenia artystycznego podzielili się m.in. profesorowie: Marek Szymański, Krzysztof Tomalski, Andrzej Szarek, Karol Gąsienica-Szostak. Prof. Joanna Wezyk z Kean Univesity zaprezentowała autorskie metody pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a kwestie arteterapii poruszyły: dr Janka Satkova, dr Andrea Juhasova, prof. Jaroslava Sickova-Fabrici i dr Anna Steliga.

W wernisażu, będącym uroczystym zakończeniem projektu, uczestniczyli goście z WTZ „Mada”, którzy po raz kolejny pokazali w swych pracach artystycznych (powstałych na specjalnie przygotowanych warsztatach arteterapeutycznych, przeprowadzonych przez autorkę projektu i studentki Edukacji artystycznej) wrażliwość artystyczną oraz rozległe możliwości interpretacyjne. Podkreślano podczas niego nie tylko walory artystyczne prac eksponowanych na wystawie, ale także niezwykłość kreacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wagę wspierania ich twórczości. Niejako potwierdzeniem tych słów jest propozycja kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w ramach nowej specjalności: Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią, uruchamiana od 1 października 2016 roku.

W uroczystości udział wzięli JM Rektor PWSZ − dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego − dr Beata Lisowska, Dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej − mgr Czesław Baraniecki, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie − straszy wizytator mgr Irena Małecka, kierownik WTZ „Mada” − mgr Janusz Reszkiewicz z podopiecznymi i pracownikami, autorzy prac − studenci oraz absolwenci należący do Koła Naukowo-Artystycznego „Piekarnia” wraz z opiekunem dr Iwoną Bugajską-Bigos, a także mgr Agata Rolka, mgr Magdalena Chadaj i mgr Andrzej Naściszewski.

W dniu 17 marca o godz. 12.00 w auli budynku Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbył się Koncert Jacka Mazaneca i Kapeli za pięć dwunasta w składzie: Kuba Tokarczyk (klawisze), Wojciech Klimczak (bas), Kuba Kozub (gitara) oraz Paweł Król (perkusja).

Jacek Mazanec - sądeczanin, wykładowca PWSZ, literat, poeta, twórca kabaretowy dostarczył miłych wrażeń szerokiemu gronu słuchaczy. W Koncercie wzięły udział władze Uczelni: doc. dr Marek Reichel - Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy oraz dr Halina Potok - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, a także dyrektor Biura Rektora mgr Halina Kociubińska, Kwestor mgr Halina Marcisz, dyrekcja Instytutu Pedagogicznego: doc. dr Zofia Muzyczka i dr Beata Lisowska, pracownicy Uczelni, studenci, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz inne osoby.