Biblioteka, al. Wolności 40

 • ACTA ANGIOLOGICA (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • ADMINISTRACJA
 • AGROTECHNIKA
 • ANTROPOMOTORYKA
 • AUTOMOBILTECHNISCHE  ZEITSCHRIFT ATZ
 • BANK
 • BEZPIECZEŃSTWO PRACY N. I PRAKTYKA
 • BIBLIOTEKARZ
 • CHIP – MAGAZYN KOMPUTEROWY
 • CHŁODNICTWO
 • CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA
 • CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
 • DIABETOLOGIA KLINICZNA (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • EKOLOGIA I TECHNIKA
 • EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
 • EKONOMISTA
 • ENDOKRYNOLOGIA POLSKA (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • FINANSE KOMUNALNE
 • FIZJOTERAPIA POLSKA
 • FORUM AKADEMICKIE
 • FORUM MEDYCYNY RODZINNEJ (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • FORUM NEFROLOGICZNE (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • FORUM REUMATOLOGICZNE (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • FORUM ZABURZEŃ METABOLICZNYCH (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • GASTROENTEROLOGIA KLINICZNA. POSTĘPY I STANDARDY (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI
 • GERONTOLOGIA POLSKA
 • GOSPODARKA NARODOWA
 • HEMATOLOGIA (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • IT W ADMINISTRACJI
 • KARDIOLOGIA POLSKA (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
 • MAGAZYN TRENERA
 • MARKETING I RYNEK
 • MARKETING W PRAKTYCE
 • MECHANIK
 • MEDYCYNA PALIATYWNA W PRAKTYCE
 • MEDYCYNA PO DYPLOMIE
 • MEDYCYNA PRAKTYCZNA
 • MEDYCYNA SPORTOWA
 • MEDYCYNA WIEKU PODESZŁEGO (Open Access - Otwarty Dostęp)
 • MTZ Motortechnische Zeitschrift (wersja elektroniczna dostępna również z komputerów w Bibliotece)
 • NADCIŚNIENIE TĘTNICZE (Open Access - Otwarty Dostęp)
 • NA RATUNEK
 • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA
 • NOWOTWORY. JOURNAL OF ONCOLOGY (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • ONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • OPIEKA ONKOLOGICZNA
 • ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA I REHABILITACJA
 • PERSONEL I ZARZĄDZANIE
 • PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I ANGIOLOGICZNE
 • PIELĘGNIARSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE
 • PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU
 • POLITYKA SPOŁECZNA
 • POLSKI INSTALATOR
 • POLSKI PRZEGLĄD NEUROLOGICZNY (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • POMIAR AUTOMATYKA ROBOTYKA
 • PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
 • PROBLEMY JAKOŚCI
 • PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
 • PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
 • PRZEGLĄD ORGANIZACJI
 • PRZEGLĄD PEDIATRYCZNY
 • PRZEGLĄD TECHNICZNY
 • PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY
 • PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
 • PSYCHIATRIA (dostęp z komputerów w Bibliotece)
 • RACHUNKOWOŚĆ
 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
 • REHABILITACJA MEDYCZNA
 • REHABILITACJA W PRAKTYCE
 • ROLNICZY PRZEGLĄD TECHNICZNY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • SEKSUOLOGIA POLSKA (Open Access - Otwarty Dostęp)
 • SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWY
 • TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA
 • TRANSPORT PRZEMYSŁOWY I MASZYNY ROBOCZE
 • TURYZM
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT
 • ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ
 • ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ
 • ZDROWIE

Filia w Instytucie Pedagogicznym, ul. Chruślicka 6

 • AURA
 • BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
 • CHARAKTERY
 • CHOWANNA
 • EDUKACJA I DIALOG
 • EDUKACJA, STUDIA, BADANIE,INNOWACJE
 • FIZYKA W SZKOLE
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI
 • KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
 • MATEMATYKA
 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE
 • NOWA SZKOŁA
 • PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
 • PSYCHOLOGIA W SZKOLE
 • ŚWIAT NAUKI
 • WIEDZA I ŻYCIE
 • WSZECHŚWIAT
 • WSZYSTKO DLA SZKOŁY
 • WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE
 • WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ
 • WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU
 • WYCHOWAWCA
 • ŻYCIE SZKOŁY

Filia w Instytucie Języków Obcych, ul. Kochanowskiego 44

 • ARGUMENTY I FAKTY
 • BUSINESS ENGLISH
 • DEUTSCH AKTUELL
 • DIALOG
 • ENGLISH MATTERS
 • NEWSWEEK
 • OSTANOVKA ROSSIJA