baner 2018 1300x300 pwszul2018

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia dla absolwentów szkół średnich na podstawie egzaminu:

 

maturalnego (tzw. "nowa matura")

  1. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
  2. W postępowaniu kwalifikacyjnym sumowane będą punkty wynikające z zastosowania przeliczników do uzyskanych wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji (zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt)
  3. Brak na świadectwie dojrzałości przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 ie nowa matura

 

ijo nowa

 

 ikf nowa wff

 

 ip nowa

 

 it nowa matura

  iz nowa matura