rekrutacja baner 2017

 

Na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki: Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji rozpoczynające się w semestrze letnim rekrutacja na studia będzie prowadzona w okresie od 8 stycznia do 20 lutego 2018 r.

Rekrutacja obejmuje:

· rejestrację elektroniczną kandydata na studia,

· przyjmowanie od kandydatów wymaganej dokumentacji,

· egzaminy wstępne na kierunek Mechatronika*,

· ogłoszenie wyników,

· wydanie decyzji o przyjęciu na studia,

· potwierdzenie podjęcia studiów przez kandydata.

* – do egzaminu wstępnego przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 2 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 Uchwały Nr 87/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 grudnia 2016 r.

 

Informator dla kandydatów na studia w PWSZ na rok akademicki 2017/2018

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oferuje bogaty wybór kierunków oraz specjalności kształcenia zarówno dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jak i absolwentów szkół wyższych.

Kontynuując naukę w naszej Uczelni zdobędziecie nową wiedzę, nowe umiejętności i kompetencje, a tym samym nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym łatwiej odnajdziecie się na konkurencyjnym rynku pracy, zaspokoicie swoje aspiracje i osobiste potrzeby edukacyjne.

 

Wykaz prowadzonych kierunków na studiach pierwszego stopnia:

tabelka

 

 jednolite studia magisterskie:

fizjoterapia

 

Wykaz prowadzonych kierunków na studiach drugiego stopnia:

tabelka ii