baner 2018 1300x300 pwszul2018

 

 Harmonogram rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w rok akademickim 2018/2019:

 

 

 Etap rekrutacji

Terminy

Informacja

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów
na studia pierwszego,
drugiego stopnia
oraz jednolite studia magisterskie

 1 sierpnia – 21 września 2018 r.

strona internetowa:
www.pwsz-ns.edu.pl

zakładka:
https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela
Dział Spraw Studenckich i Kształcenia PWSZ
informacja telefoniczna: tel.: 18 443 45 45,
wew. 107, 108.

Przyjmowanie wymaganej dokumentacji przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne

3  -  21 września 2018 r.

UWAGA!

Kandydaci zgłaszają się z kompletem dokumentów (zakładka:  Wymagane dokumenty) w tym terminie osobiście, bądź reprezentowani są przez upoważnioną osobę (wzór pełnomocnictwa znajduje się
na stronie internetowej).

Egzaminy wstępne –
studia pierwszego stopnia w Instytucie Pedagogicznym

 


21 września 2018 r.

zakładka:

http://pwsz-ns.edu.pl/rekrutacja/egzaminy-rozmowa-kwalifikacyjna

Egzaminy wstępne –
studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
w Instytucie Kultury Fizycznej

Egzaminy wstępne –
studia drugiego stopnia w Instytucie Ekonomicznym

Rozmowa kwalifikacyjna –
studia drugiego stopnia w Instytucie Pedagogicznym

Ogłoszenie wyników rekrutacji

24 września 2018 r.

zakładka: Wyniki rekrutacji

Potwierdzenie podjęcia studiów

24 - 28 września 2018 r.

 

UWAGA!

Osoby przyjęte, zobowiązane są do pisemnego potwierdzenia podjęcia studiów w sekretariacie instytutu

 

 

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA