baner 2018 1300x300 pwszul2018

 

 Harmonogram rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w rok akademickim 2018/2019:

 Etap rekrutacji

Terminy

Informacja

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów
na studia pierwszego, drugiego stopnia
oraz jednolite studia magisterskie

(Instytut Ekonomiczny:

"e-Administracja",
"Ekonomia",
"Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw"

Instytut Języków Obcych:

"Filologia",
"Lingwistyka dla biznesu"

Instytut Kultury Fizycznej:

"Fizjoterapia",
"Wychowanie fizyczne"

Instytut Pedagogiczny:

"Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych",
"Pedagogika"

Instytut Techniczny:

"Informatyka",
"Mechatronika" - studia pierwszego stopnia,
"Zarządzanie i inżynieria produkcji"

Instytut Zdrowia:

"Pielęgniarstwo",
"Ratownictwo medyczne"

 

14 maja – 27 lipca 2018 r.

strona internetowa:
www.pwsz-ns.edu.pl

zakładka:
https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela
Dział Spraw Studenckich i Kształcenia PWSZ
informacja telefoniczna: tel.: 18 443 45 45, wew. 107, 108.

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów
na studia pierwszego stopnia:


Instytut Ekonomiczny:

"Zarządzanie"

Instytut Techniczny:

"Transport i logistyka"

instytut Zdrowia:

"Dietetyka"

 

26 maja – 27 lipca 2018 r.

Przyjmowanie wymaganej dokumentacji przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne

25 czerwca – 27 lipca 2018 r.

UWAGA!

Kandydaci zgłaszają się z kompletem dokumentów (zakładka:  Wymagane dokumenty) w tym terminie osobiście, bądź reprezentowani są przez upoważnioną osobę (wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej).

Egzaminy wstępne –
studia pierwszego stopnia w Instytucie Pedagogicznym

26 – 27 lipca 2018 r.

zakładka:

http://pwsz-ns.edu.pl/rekrutacja/egzaminy-rozmowa-kwalifikacyjna

Egzaminy wstępne –
studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
w Instytucie Kultury Fizycznej

27 lipca 2018 r.

Egzaminy wstępne –
studia drugiego stopnia w Instytucie Ekonomicznym

Rozmowa kwalifikacyjna –
studia drugiego stopnia w Instytucie Pedagogicznym

Ogłoszenie wyników rekrutacji

30 lipca 2018 r.

zakładka: Ogłoszenie wyników rekrutacji

Potwierdzenie podjęcia studiów

30 lipca – 10 sierpnia 2018 r.

UWAGA!

Osoby przyjęte, zobowiązane są do pisemnego potwierdzenia podjęcia studiów w sekretariacie instytutu

 

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA