Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku:
„Mechatronika” oraz „Zarządzanie i inżynieria produkcji” w Instytucie Technicznym
 rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

 tabelka mechatronika

 

W przypadku braku potwierdzenia podjęcia studiów przez co najmniej 30 kandydatów na danym kierunku, decyzję o uruchomieniu studiów podejmie Rektor.