1200x300 magisterskie i podyplomowe

 

Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji" na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

 

harmonogram