1300x300mgr 2019 it luty

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

 

 

Studia II stopnia

 

Egzaminy wstępne

 

Mechatronika

Podczas egzaminu wstępnego* kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu:

a) projektowania procesów produkcyjnych oraz systemów technicznych wchodzących w ich skład,

b) techniki pomiarowej (między innymi wielkości geometrycznych i elektrycznych),

c) elektrotechniki i elektroniki,

d) znajomości narzędzi informatycznych w zakresie zarówno programowania jak i wspomagania pracy inżyniera (oprogramowania CAD),

e) ochrony własności intelektualnej, prawa gospodarczego oraz etyki,

f) zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ergonomią;

 

* – do egzaminu wstępnego przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 13 pkt 2 i ust. 15 Uchwały Nr 23/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19 maja 2017 r.

 

termin: 14 lutego 2019 r. - godz. 16.00

miejsce: Instytut Techniczny - sala 0.9