GODZINY PRZYJĘĆ
DYREKTORA INSTYTUTU TECHNICZNEGO

prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

PIĄTEK 11.00 – 12.00

 

GODZINY PRZYJĘĆ
WICEDYREKTORA INSTYTUTU TECHNICZNEGO

dr hab. inż. Stanisław Pytel

CZWARTEK 8.30 – 9.20