Fizyka dla nauczycieli

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

  • nauczyciele praktycy przedmiotów: technicznych, matematyki, chemii, geografii, przyrody/biologii, posiadający co najmniej ukończone studia pierwszego stopnia

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 430 (w tym 60 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 50

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

  • poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunków, o których mowa w pkt Adresaci (pedagogicznych lub niepedagogicznych wraz z dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne)
  • kwestionariusz osobowy
  • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 1 300 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje do nauczania fizyki w różnych typach szkół (szkole podstawowej, ogólnokształcącej, technikum oraz szkole branżowej I i II stopnia) z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575)

 

Kontakt: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-32-36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informatyka dla nauczycieli

Charakterystyka

(studia prowadzone we współpracy z Instytutem Pedagogicznym - międzyinstytutowe)

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

  • nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 350 (w tym 60 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 50

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

  • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych niepedagogicznych wraz z dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne
  • kwestionariusz osobowy
  • 2 fotografie

Liczba miejsc: 15

Opłata za semestr: 1 200 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje do nauczania przedmiotów informatycznych na różnych etapach edukacyjnych, odpowiednio do dotychczasowego wykształcenia, potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207, z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz

             Tel.: 18 547-32-36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.