Zapraszamy studentów PWSZ do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ na PRAKTYKI w roku 2020

oraz do uczelni partnerskich na semestr letni 2019/2020

 

logo erasmus

 

informacja po rekrutacji

W związku z uroczystością Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 dzień 4 października 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć lecz udział w uroczystości jest obowiązkowy.

plakat 2019Szkolenie BHP

 

Legitymacja studencka:

Studenci, którzy chcą otrzymać legitymację studencką powinni dostarczyć w dniu 1 października br. do sekretariatu dowód wniesienia opłaty w kwocie 22 zł (należy wpłacić na indywidualne konto, które zostało wygenerowane w procesie rekrutacji elektronicznej).

program dz tawersja copy

EGZAMINY WSTĘPNE ! EGZAMINY WSTĘPNE ! EGZAMINY WSTĘPNE!

Drodzy kandydaci przypominamy, iż udział w egzaminach wstępnych dla kandydatów na studia pierwszego lub drugiego stopnia, oraz jednolite studia magisterskie niżej wymienionych kierunków jest OBOWIĄZKOWY i odbywa się według następujących zasad (Nieprzystąpienie do egzaminu – brak pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego, eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.) :

 

Rekrutacja uzupełniająca III tura:

rozmowa kwalifikacyjna iii tura

Rekrutacja uzupełniająca II tura:

eduk.artyst.sp. nienauczycielska copy copy

pedagogika ii stopień rozmowa kwalifikacyjna copypedagogika jednolite mgr sp. nauczycielskie copylogopedia egzamin

ea z pp

19 lipca 2019 roku w Auli PWSZ w Nowym Sączu im. prof. Andrzeja Bałandy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia Absolwentom Instytutu Pedagogicznego PWSZ.

Gratulacje Absolwentom zgromadzonym na uroczystości rozdania dyplomów złożyła Pani dr Halina Potok – Prorektor ds. studenckich i kształcenia, oraz Pani dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. nadzw. Dyrektor Instytutu Pedagogicznego i Pani mgr Bogusława Gaweł Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego, która wystąpiła w roli prowadzącej tę podniosłą uroczystość.

W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli udział także Zastępcy Dyrektorów Instytutu Ekonomicznego dr Honorata Trzcińska i Instytutu Kultury Fizycznej dr Katarzyna Zwolińska-Mirek, kierownicy zakładów Instytutu Pedagogicznego, profesorowie, wykładowcy, pracownicy administracyjni i obsługi. Również przybyli zaproszeni goście: Pan Artur Czernecki W-ce Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Pan Dariusz Leśniak – Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Pan Czesław Baraniecki – Dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Pani Teresa Jarosz-Ligaszewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”, Pan Jan Reszkiewicz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej „MADA” w Nowym Sączu, Pan Ryszard Wasiluk Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

W uroczystości uczestniczyło 135 Absolwentów, a wśród nich:

26 Absolwentów studiów stacjonarnych kierunku Pedagogika pierwszego stopnia w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 17 w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej, 28 – w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i mediacji, 18 – pracy kulturalno-oświatowej i terapii zajęciowej.

14 Absolwentów studiów niestacjonarnych kierunku Pedagogika pierwszego stopnia w zakresie wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną.

14 Absolwentów studiów stacjonarnych kierunku Pedagogika drugiego stopnia w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

13 Absolwentów studiów niestacjonarnych kierunku Pedagogika drugiego stopnia w zakresie specjalności edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

5 Absolwentów studiów stacjonarnych kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pierwszego stopnia w zakresie specjalności sztuki wizualne z grafiką projektową.

W imieniu Absolwentów podziękowania i życzenia składali: Pan lic. Artur Filip, , Pani lic. Barbara Kunicka, Pani lic. Aneta Wójcik, Pani mgr Magdalena Palacz, Pani mgr Sylwia Skrzypiec.

Wszystkim Absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych i osobistych.

 

 

Cieszymy się ogromnym osiągnięciem studentki Instytutu Pedagogicznego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Pani Klaudii Zwolińskiej,

która w dniu 6 lipca 2019 r.

zdobyła srebrny medal i tytuł Wicemistrzyni Europy w Mistrzostwach Europy U-23

w Kajakarstwie Górskim organizowanych w Liptovskim Mikulaszu na Słowacji,

oraz srebrny medal podczas Mistrzostw Świata w Krakowie.

 

 

img 2587

 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !

 

Wszystkich tegorocznych Absolwentów Instytutu Pedagogicznego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów,

które odbędzie się w dniu 19 lipca 2019 r. (piątek)

o godzinie 15:30

w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy, al. Wolności 40.

 

Bardzo prosimy o przybycie około godziny 14:00, celem wypożyczenia togi i złożenia niezbędnych podpisów na dokumentacji, co umożliwi wydanie dyplomów podczas uroczystości.

 

 

studenci i stopnia

Podkategorie