Wszystkich tegorocznych Absolwentów Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. o godzinie 11:00 w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy, al. Wolności 40.

Bardzo prosimy o przybycie pół godziny wcześniej, żeby mogli Państwo włożyć togi.

Tradycyjnym i bardzo miłym zwyczajem jest też jakiś drobny pomarańczowy akcent ubioru, który symbolizuje kolory naszego Instytutu - kolczyki, krawat, szpilki, szminka czy lakier do paznokci.

Zapraszamy na XII Festiwal Nauki

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

7 czerwca 2019 r.

na terenie Kampusu dydaktyczno-sportowego

przy ul. Kościuszki 2.

Program

Dzień Kultury Języka już 3 czerwca. Zapraszamy!
W tym roku Instytut Języków Obcych PWSZ organizuje Dzień Kultury Języka we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu.

dzień kultury języka 2019 plakat

PROGRAM DNIA KULTURY JĘZYKA do pobrania

Aktualizacja: zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM występów uczestników Konkursu Piosenki Rosyjskiej.

 

Konkurs Piosenki Rosyjskiej zadebiutował w 2017 r. Jego celem jest popularyzacja kultury rosyjskiej oraz języka rosyjskiego, a także rozwijanie zdolności muzycznych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dotychczas przeprowadzone dwie edycje Konkursu spotkały się z zainteresowaniem, które przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Cieszy nas, że najmłodsze pokolenia doceniają piękno zarówno języka rosyjskiego, jak i kultury krajów tego obszaru językowego, w tym muzyki.

Jest nam niezmiernie miło zaprosić uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego na III edycję Konkursu Piosenki Rosyjskiej.

Konkurs odbędzie się dnia 29 maja 2019 r. o godz. 14.00 w budynku Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy ul. Kochanowskiego 44, s. 001.

SZCZEGÓŁY

ZAPRASZAMY wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także ponadpodstawowych na Konkurs wiedzy ogólnej o Rosji i Chinach

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania kulturą rosyjską i chińską oraz zachęcenie do nauki języka rosyjskiego oraz języka chińskiego.

Konkurs będzie miał formę pisemną. W ciągu 90 minut uczniowie będą musieli rozwiązać 30 zadań testowych i odpowiedzieć na dwa pytania otwarte.

Konkurs odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy ul. Kochanowskiego 44, w sali 005.

SZCZEGÓŁY

konkurs wiedzy o rosji i chinach 2019

 

Dzień Otwarty w Instytucie Języków Obcych

9 kwietnia 2019 r.

 

1. Punkt informacyjny dla kandydatów na kierunek Filologia i Lingwistyka dla biznesu (8:00-14:00)

 

2. Warsztaty tłumaczeniowe:

- Tłumaczenia materiałów promocyjnych i turystycznych (język angielski) – 8:45-9:30, s. 112

- Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język angielski) – 9:45-11:15, s. 101

- Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język niemiecki) – 11:30-13:00, s. 101

 

3. Wykłady:

- Kultura Wielkiej Brytanii – 9:45-10:30, s. 005

- Historia literatury brytyjskiej – 10:30-11:15, s.001

 

4. Zajęcia otwarte z praktycznej nauki języka angielskiego/niemieckiego/rosyjskiego (8:00-14:00)

dr Anna Biedrzyńska

09:00-10:30 Praktyczna nauka języka (język A)   sala 002  grupa LdB-1(s)C1

mgr Ewa Chełminiak

10:30-11:15    PNJR – gramatyka    sala 206    grupa JR/T-1(s)

11:15-12:00    PNJR – gramatyka    sala 207    grupa JR/t-2(s)

12:15-13:00    PNJR – gramatyka    sala 206    grupa JR/T-1(s)

mgr Dorota Kotarba

11:00-12:30    Praktyczna nauka języka (język A)    sala 205    grupa LdB(AzJR)-2(s)C1

13:45-15:15    Praktyczna nauka języka (język A)    sala 205    grupa LdB(AzJR)-2(s)C3

mgr Jadwiga Laszkiewicz

11:30-12:15    PNJA – słuchanie     sala 201     grupa JA/t-3(s)C1

12:15-13:00    PNJA – czytanie       sala 201     grupa JA/t-3(s)C1

mgr Bożena Leś

08:45-09:30    PNJA – dyskusja      sala 204     grupa 2jn-3(s)C1

09:45-11:15    PNJA – dyskusja      sala 204     grupa JA/t-3(s)C1

11:30-12:15    PNJA – gramatyka   sala 204     grupa JABjn-3(s)C1

12:15-13:00    PNJA – gramatyka   sala 204     grupa JABjr-3(s)C1

dr Tomasz Połomski

10:30-12:00    PNJN – pisanie         sala 005    grupa JN/T-1(s)C1

mgr Anna Pych

11:15-12:00    PNJR – pisanie         sala 206    grupa JR/T-1(s)C1

12:15-13:45    PNJR – pisanie         sala 207    grupa JR/t-2(s)C1

dr Paulina Wójcikowska-Wantuch

09:15-10:45    Praktyczna nauka języka (język B)     sala 210    grupa LdB(AzJR)-2(s)C1

11:00-12:30    PNJR – dyskusja                                    sala 210    grupa JR/t-3(s)C1

dr Tomasz Zacłona

10:45-12:15    Negocjacje            sala 002    grupa LdB-1(s)

12:30-14:00    Marketing              sala 002    grupa LdB-1(s)

 

dni otwarte plakat 2019

konkurs recytacji 2019

Po szczegóły zgłoszenia i regulamin konkursu prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem IJO.

Regulamin jest również dostępny w zakładce Współpraca -> Z otoczeniem społeczno-gospodarczym -> Konkurs Recytacji

III etap konkursu – część ustna (rozmowa) odbędzie się 28 marca 2019 roku, o godz.10.00.

Rejestracja uczestników od godz. 9:00 do 9:45 w siedzibie Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu ul. Kochanowskiego 44.

Prosimy o dokument ze zdjęciem np. leg. szkolna.

Zapraszamy na drugi etap konkursu, który odbędzie się w Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu napiszą testy ułożone przez wykładowców Instytutu Języków Obcych.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

II etap konkursu – część pisemna odbędzie się 26 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu ul. Kochanowskiego 44.

Rejestracja uczestników odbędzie się od godziny 09:00 do 09:45. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem np. legitymacji szkolnej.

Zapraszamy studentów PWSZ do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ na PRAKTYKI w roku 2019

oraz do uczelni partnerskich na semestr zimowy 2019/2020

 

logo erasmus