PWSZ w Nowym Sączu zdobył uprawnienia do prowadzenia studiów na nowym kierunku "lingwistyka dla biznesu". Kierunek ten, przygotowany we współpracy z Instytutem Ekonomicznym, pojawi się w ofercie Instytutu Języków Obcych.

Aby dowiedzieć więcej o tym ciekawym profilu a także wysłuchać krótkiego wywiadu z dyrektor Instytutu Języków Obcych w sądeckiej PWSZ, panią dr Moniką Madej-Cetnarowską, zapraszamy do lektury artykułów na SĄDECZANINIE, portalu MIASTO NS i stronie internetowej RADIA KRAKÓW.

sądeczanin

Lingwistyka dla biznesu. Nowy Kierunek na PWSZ.

 

radio kraków  

Sądecka PWSZ jako trzecia uczelnia w Polsce będzie kształcić na kierunku „lingwistyka dla biznesu”

 

miastons

 

PWSZ ciągle się rozwija - nowe kierunki i zaplecze na wyciągnięcie ręki!

 

Radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

życzą

Dyrekcja, Pracownicy i Studenci

Instytutu Języków Obcych

 

22 listopada 2016 grupa studentów 3 roku Instytutu Języków Obcych została zaproszona do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w ramach zajęć edukacyjnych. Studenci zapoznali się z warunkami pracy, organizacją i funkcjonowaniem Sądu dzięki uprzejmości pani Lidii Kosal - kierownika Oddziału Administracyjnego, która była naszym przewodnikiem.

Poznanie pracy wydziałów Sądu w sposób praktyczny wzbogaciło teoretyczną wiedzę studentów szkolących się w tłumaczeniach specjalistycznych prawniczych.

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział grupy młodzieży wraz z opiekunem mgr Iwoną Pawlik w Dniu Otwartym w Instytucie Języków Obcych w Nowym Sączu w dniu 5 grudnia 2016. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach tłumaczenia ustnego w laboratorium tłumaczeń konferencyjnych a także wzięli udział w spotkaniu podróżniczym.

Mamy nadzieję, że jest to początek udanej współpracy.

Już po raz kolejny studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu pokazali wielkie serca i przeprowadzili wraz z Fundacją "Będzie Dobrze" akcję mikołajkową. W tym roku do akcji włączyły się wszystkie instytuty i Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. Instytut Języków Obcych zajął się rozprowadzaniem paczek wśród najbiedniejszych rodzin na terenie powiatu.
Szczególne podziękowania należą się studentom filologii rosyjskiej i opiekunowi zespołu mikołajkowego Annie Pych.

Po raz kolejny akcja się udała i mogliśmy zawieźć prezenty dla biednych dzieci. Ich uśmiechy i radość z paczek, które otrzymały są dla nas największym podziękowaniem.

mikołajki 2016

Już po raz kolejny wolontariusze z Fundacji "Będzie Dobrze" organizują akcję Mikołajkową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Tym razem akcję przeprowadzają studenci wszystkich instytutów w ramach współpracy fundacji z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.

Chcemy wesprzeć biedne, wielodzietne rodziny z terenu powiatu nowosądeckiego. Zdarza się tak, że sytuacja finansowa rodziców nie pozwala by dzieci dostały prezenty 6 grudnia.
W akcję najbardziej zaangażowani są studenci Instytutu Języków Obcych, ale w tym roku widać działania pozostałych instytutów, gdzie są wspaniali ludzie o wielkich sercach.
Dziękujemy panu Rektorowi za pomoc i zgodę na działanie fundacji na terenie uczelni.

Każdy może zostać Świętym Mikołajem. Wystarczy w dniach 5.11-6.12 przynieść do wybranego Instytutu zabawkę, słodycze, ubranka lub artykuły szkolne. Rzeczy nie muszą być nowe. Na każdym plakacie będzie informacja do której sali na terenie wybranego instytutu przynosić dary.

Z góry dziękujemy za włączenie się w akcję.

Szczegółowe informacje na stronie www.bedziedobrze.pl lub na profilu fundacji na FB, a także w siedzibie URSS PWSZ w Domu Studenta na ul. Długosza 61.

będzie dobrze plakat mikołajki

W dniu 28 października 2016 w Zespole Szkół nr 1 odbyło się spotkanie studentów Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu z uczniami ZS nr 1.

Spotkanie odbyło się w ramach Tygodnia Języków Obcych zorganizowanego w ZS nr1 i dotyczyło programu wymiany studenckiej Erasmus + i związanych z nim doświadczeń. Studenci IJO: Dorota Dąbrowska-Dautzer, Rafał Wasilewski i Dominik Gołyźniak opowiadali o swoim pobycie w Portugalii i na Słowacji, podkreślając korzyści płynące ze studiowania w obcym kraju i dzieląc się wiedzą dotyczącą regionów, które poznali. Studenci prezentowali zdjęcia zrobione w czasie wyjazdu, oddające przyjazną atmosferę wielokulturowego społeczeństwa akademickiego.


W drugiej części spotkania głos zabrały studentki z Hiszpanii, Maria Rosario Romero i Maria Vinas Peinado, przebywające obecnie na wymianie w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu. Przedstawiły krótką prezentację dotyczącą swego kraju, opowiadając o Andaluzji, z której pochodzą, życiu społeczno-politycznym oraz aspektach kulturowych Hiszpanii. Studentki z chęcią dzieliły się wiedzą o swoim kraju, panującym w nim zwyczajach, a także przedstawiły swoje wrażenia związane ze studiowaniem w Polsce.

Chcesz się uczyć języka od podstaw lub kontynuujesz naukę? Skorzystaj z naszej oferty!

 

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Instytutem Języków Obcych a Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszamy wszystkich zainteresowanych słuchaczy na kursy języka angielskiego. Jest nam również miło poinformować, że po raz pierwszy uruchamiamy kurs języka niemieckiego.  

 

 

Zajęcia rozpoczną się 07.11.2016 r.

Do wyboru trzy poziomy biegłości językowej:

- poziom początkujący

- poziom średnio zaawansowany

- poziom zaawansowany

Zainteresowanych słuchaczy prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

GRAFIK ZAJĘĆ

W roku akademickim 2015/16 studia podyplomowe „Specjalista językowo-biznesowy” (330 godzin w dwóch semestrach łącznie) rozpoczęło dziesięcioro słuchaczy, z czego dziewięć osób ukończyło semestr zimowy, a osiem semestr letni; dwie osoby ze względów osobistych podjęły decyzję o rezygnacji ze studiów. Do egzaminu dyplomowego przystąpiło osiem słuchaczek; wszystkie one zdały egzamin z wysokimi wynikami.

Wyniki te świadczą o przydatności i skuteczności przeprowadzonych zajęć w odniesieniu do realizacji założonych celów programu studiów. W szczególny sposób wnioski te są adekwatne do zajęć z Business English oraz języka niemieckiego, które umożliwiły słuchaczkom nabycie praktycznych umiejętności językowych. Osiągnięte podczas studiów kompetencje językowe pozwalają na swobodną komunikację w języku angielskim w środowisku biznesowym.

W kontekście wyników osiągniętych na egzaminie dyplomowym nie sposób pominąć, obok użyteczności przeprowadzonych zajęć z praktycznej nauki Business English oraz języka niemieckiego (w zakresie doskonalenia rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków leksykalno-gramatycznych, wypowiedzi ustnej i pisemnej) przydatności zajęć z pozostałych przedmiotów kierunkowych: marka handlowa oraz tłumaczenie tekstów użytkowych, tłumaczenie tekstów ekonomicznych i korespondencji firmowej, jak również przedmiotów specjalnościowych: warsztat pracy językowo-biznesowego i organizacja biura oraz komunikacja interpersonalna.

Zajęcia prowadzone były w pracowniach językowych z wyposażeniem multimedialnym i specjalistycznej pracowni do nauki tłumaczeń symultanicznych przez wykładowców IJO, tłumacza przysięgłego oraz przez biznesmena native speakera Davida Stanton, który złożył okazjonalną wizytę by podzielić się swoimi spostrzeżeniami nt. polsko-brytyjskich kontaktów handlowych.

Jednocześnie z satysfakcją należy odnotować fakt uzyskania przez prowadzących zajęcia wykładowców wysokich ocen w ramach ankiety ewaluacyjnej wypełnionej przez słuchaczki.

Dyrekcja, kierownik studiów oraz wykładowcy Instytutu Języków Obcych składają wszystkim tegorocznym absolwentkom serdeczne gratulacje z okazji tak wspaniałego wyniku oraz życzą wszelkiej pomyślności i powodzenia w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Szczególne podziękowania za profesjonalizm i zaangażowanie w pracy na rzecz koordynacji, realizacji programu studiów podyplomowych oraz obsługi administracyjnej są kierowane pod adresem Kierownika studiów, mgr Teresy Sowy, wykładowców prowadzących zajęcia i sekretariatu instytutu reprezentowanego przez mgr Joannę Miklaszewicz.

10 czerwca 2016 r. już po raz dziewiąty w naszej uczelni odbył się Festiwal Nauki. Impreza, jak co roku, była skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, uczniów różnego typu szkół, które poprzez zabawę, eksperymenty i różnorodne warsztaty mogły zasmakować nauki. Podczas kilkugodzinnych pokazów, prezentacji, konkursów i warsztatów uczestnicy zapoznali się ze specyfiką działalności każdego z sześciu instytutów.

Wśród atrakcji przygotowanych przez Instytut Języków Obcych największym powodzeniem cieszył się Konkurs piosenki anglojęzycznej Voices of Nowy Sącz a także edukacyjne zabawy językowe w English Corner. Swoich zwolenników miały również gry i konkursy w językach rosyjskim i niemieckim.

Było nam bardzo miło gościć tak uzdolnionych młodych naukowców i zapraszamy ponownie za rok!