Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. wchodzi w życie nowy Regulamin studiów przyjęty Uchwałą Nr 18/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 marca 2017 r.

W związku ze zmianą Regulaminu studiów, Studenci studiów stacjonarnych proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatów instytutów celem podpisania aneksu do zawartej z Uczelnią umowy.

Informujemy, że nowy Regulamin powstał na bazie dotychczasowego, a zmiany dotyczą kwestii, które nie były sprecyzowane szczegółowo i mogły budzić wątpliwości. Wchodzący w życie od 1 października 2017 r. Regulamin został zmieniony w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów.

Nowy Regulamin studiów obejmuje wszystkich Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Z treścią aktu Studenci mogą zapoznać się na stronie internetowej Uczelni:

http://www.pwsz-ns.edu.pl/dla-studenta/akty-prawne#regulaminy.

Zapraszamy studentów, członków Klubu AZS oraz pracowników do korzystania z pływalni.

Godziny otwarcia

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Ogłoszenie w sprawie pożyczek i kredytów studenckich w roku akademickim 2017/2018

Konsultacje psychologiczne

Poradnie psychologiczne świadczące usługi w ramach NFZ

UCHWAŁA Nr 4/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów

Załącznik do Uchwały Nr 4/2015 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 20 lutego 2015 r.