Ogłoszenie w sprawie zajęć dla studentów zgłoszonych do programu pilotażowego w ramach Legii Akademickiej

 


Edukacja wojskowa studentów w ramach „Legii Akademickiej”


Szanowni studenci!

Przed Wami szansa uzyskania dodatkowych kwalifikacji w związku z uruchomionym w roku 2017 programem pilotażowym ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą „Legia Akademicka”. Szkolenie jest bezpłatne.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uchwały Senatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu do programu pilotażowego „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”, organizatorem części teoretycznej będzie Rektor uczelni, natomiast organizatorem części praktycznej w formie ćwiczeń poligonowych będzie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej zakłada realizację treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji projektu będzie można uzyskać na stronie:

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/pilotazowy-program-ochotniczego-szkolenia-studentow-legia-akademicka-l/

 

legia akademicka