Wręczenie powołań na ćwiczenia wojskowe w ramach Legii Akademickiej

W dniu 5 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Sączu, Szefa Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami, mjr dypl. Zenona Koszuta, przy udziale JM Rektora dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw. i Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Haliny Potok, ze studentami naszej Uczelni, którzy uczestniczą w projekcie pilotażowym edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka”. Podczas spotkania, studentom wręczono powołania na ćwiczenia wojskowe w ramach tego projektu.

Centralne obchody Zlotu Dam i Kawalerów Orderu Virtuti Militari w Racławicach

W dniu 8 maja 2018 roku studenci Legii Akademickiej naszej Uczelni wraz z Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr Haliną Potok uczestniczyli w centralnych obchodach Zlotu Dam i Kawalerów Orderu Virtuti Militari w Racławicach.

Przed rozpoczęciem uroczystości, nasi studenci z Legii Akademickiej, uczniowie szkól ponadgimnazjalnych z klas o profilu mundurowym oraz przedstawiciele organizacji proobronnych uczestniczyli w zawodach strzeleckich z karabinka pneumatycznego. Przed rozpoczęciem zawodów dla wzmocnienia był poczęstunek żołnierski.

Po uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Racławicach, pod pomnikiem Bartosza Głowackiego odbyła się uroczystość patriotyczna według wojskowego ceremoniału. W uroczystości wzięło udział pięciu Kawalerów Orderu Virtuti Militari: płk Bronisława MACIASZCZYK, płk Tadeusz BIEŃKOWICZ, płk Jerzy PERTKIEWICZ, ppłk Henryk RATYNA, mjr Mieczysław WOJTASIK.

Obecnym w Racławicach kawalerom orderu Virtuti Militari oraz zaproszonym gościom szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Marcin Żal i wójt gminy Racławice Adam Samborski – wręczyli medale pamiątkowe, wybite z okazji 224. rocznicy bitwy pod Racławicami.

Po Apelu Pamięci złożono wiązankę kwiatów przed pomnikiem Bartosza Głowackiego.

 

 Spotkanie podsumowujące szkolenie studentów w ramach projektu pilotażowego pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”

W dniu 20 marca 2018 r. o godz. 9 00. w Sali Senackiej PWSZ w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie podsumowujące, połączone z rozdaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i zebraniem wniosków o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach projektu pilotażowego „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”.


Edukacja wojskowa studentów w ramach „Legii Akademickiej”


Szanowni studenci!

Przed Wami szansa uzyskania dodatkowych kwalifikacji w związku z uruchomionym w roku 2017 programem pilotażowym ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą „Legia Akademicka”. Szkolenie jest bezpłatne.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uchwały Senatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu do programu pilotażowego „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”, organizatorem części teoretycznej będzie Rektor uczelni, natomiast organizatorem części praktycznej w formie ćwiczeń poligonowych będzie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej zakłada realizację treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji projektu będzie można uzyskać na stronie:

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/pilotazowy-program-ochotniczego-szkolenia-studentow-legia-akademicka-l/

 logo mnisw

legia akademicka