Ustawa

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Regulaminy

Ramowy regulamin dyplomowania studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w roku akademickim 2016/2017 /tekst ujednolicony/

Regulamin studiów obowiązujący od dnia 1 października 2017 r.

Regulamin studiów obowiązujący od dnia 1 października 2015 r. /tekst ujednolicony/

Regulamin studiów obowiązujący od dnia 1 października 2012 r.

Regulamin Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

 

Uchwały

2016

UCHWAŁA Nr 49/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca września 2016 r. w sprawie określenia wzorów umów zawieranych ze studentami

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

UCHWAŁA Nr 13/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19 lutego września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

2015

UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

2014

UCHWAŁA Nr 2/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniająca regulamin studiów (zmiany obowiązują studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2014/2015)

 

2011

UCHWAŁA Nr 48/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

Zarządzenia

2018

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

 

2017

Zarządzenie Nr 71/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 5 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

ZARZĄDZENIE Nr 37/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

ZARZĄDZENIE Nr 36/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego stopnia

ZARZĄDZENIE Nr 35/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów

ZARZĄDZENIE Nr 33/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

 

2016

ZARZĄDZENIE Nr 78/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach drugiego stopnia na kierunku Mechatronika

ZARZĄDZENIE Nr 69/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne

ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

ZARZĄDZENIE Nr 60/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne

ZARZĄDZENIE Nr 59/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19 września 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Załącznik do zarządzenia 59/2016 - treść regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 49/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego stopnia

ZARZĄDZENIE Nr 41/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne

 

2015

ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 września 2015 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2015/2016

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego stopnia

ZARZĄDZENIE Nr 46a/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wydawane dokumenty

ZARZĄDZENIE Nr 45/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika w roku akademickim 2015/2016

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne

 

2014

ZARZĄDZENIE Nr 48/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej legitymacji studenckiej

ZARZĄDZENIE Nr 34/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne

 

2013

ZARZĄDZENIE Nr 79/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne

ZARZĄDZENIE Nr 56/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców - wersja w języku angielskim

ZARZĄDZENIE Nr 56/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców

ZARZĄDZENIE Nr 55/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania studentów (tekst ujednolicony)

ZARZĄDZENIE Nr 36/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne

 

2012

ZARZĄDZENIE Nr 47/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne

ZARZĄDZENIE Nr 24/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie sposobu wyłonienia najlepszych absolwentów w celu umorzenia kredytu studenckiego

 

2011

ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie opłat za wydawane dokumenty

ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne