Skład Senatu

Skład Senatu V Kadencji
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
(1.09.2015 – 31.08.2019)

 

Władze Uczelni

 

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.
Rektor PWSZ, przewodniczący Senatu

 

dr Marek Reichel, doc.
Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy

 

dr Halina Potok
Prorektor ds. studenckich i kształcenia

 

Zbigniew Gorgosz
Kanclerz

 

Dyrektorzy Instytutów

 

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
Dyrektor Instytutu Ekonomicznego

dr Monika Madej – Cetnarowska
Dyrektor Instytutu Języków Obcych

dr Tomasz Cisoń
Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej

dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. nadzw.
Dyrektor Instytutu Pedagogicznego

prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj
Dyrektor Instytutu Technicznego

dr hab. Ryszard Gajdosz, prof. nadzw.
Dyrektor Instytutu Zdrowia

 

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru

W grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień lub tytuł naukowy:

 

dr inż. Marek Aleksander, doc.
Instytut Techniczny

dr Iwona Bugajska-Bigos
Instytut Pedagogiczny

dr Ewa Grygiel, doc.
Instytut Kultury Fizycznej

dr Beata Lisowska
Instytut Pedagogiczny

dr Stanisław Malinowski
Instytut Zdrowia

dr Dorota Ogonowska
Instytut Zdrowia

dr inż. Grzegorz Przydatek
Instytut Techniczny

dr Robert Rogowski
Instytut Ekonomiczny

dr Elżbieta Stanisz, doc.
Instytut Języków Obcych

dr Honorata Trzcińska
Instytut Ekonomiczny

dr Monika Zięba-Plebankiewicz
Instytut Języków Obcych

dr Katarzyna Zwolińska-Mirek
Instytut kultury Fizycznej

 

W grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra:

 mgr Urszula Cisoń- Apanasewicz
Instytut Zdrowia

 

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 mgr Anna Polek

 

W grupie przedstawicieli innych Uczelni:

 

prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. Aleksander Tyka
Akademia Wychowania Fizycznego

dr Stefan Florek
Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski
Uniwersytet Rolniczy

dr hab. Bogusz Mikuła, prof. nadzw.
Uniwersytet Ekonomiczny

dr hab. inż. Wojciech Homik, prof. nadzw.
Politechnika Rzeszowska

 

W grupie studentów:

Od listopada 2018 r.

Monika Dyrlaga
Instytut Języków Obcych

Czesław Gruca
Instytut Ekonomiczny

Jakub Piekarski
Instytut Zdrowia

Kinga Piszczek
Instytut Pedagogiczny

Filip Pociecha
Instytut Kultury Fizycznej

Paweł Smoroński
Instytut Języków Obcych

Anna Surówka
Instytut Języków Obcych

Artur Świgut
Instytut Techniczny

 

Z głosem doradczym

 

mgr Halina Marcisz
Kwestor

mgr Agata Witrylak – Leszyńska
Dyrektor Biblioteki

dr Renata Żabecka – Chowaniec
Przedstawiciel związków zawodowych