Skład Senatu

Skład Senatu V Kadencji
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
(1.09.2015 – 31.08.2019)

 

Władze Uczelni

 

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ
Rektor PWSZ, przewodniczący Senatu

 

dr Marek Reichel
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

 

dr Halina Potok
Prorektor ds. studenckich i kształcenia

 

Zbigniew Gorgosz
Kanclerz

 

Dyrektorzy Instytutów

 

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
Dyrektor Instytutu Ekonomicznego

dr Robert Rogowski
Dyrektor Instytutu Języków Obcych

dr Katarzyna Zwolińska-Mirek
Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej

dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ
Dyrektor Instytutu Pedagogicznego

prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj
Dyrektor Instytutu Technicznego

dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. PWSZ
Dyrektor Instytutu Zdrowia

 

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru

W grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień lub tytuł naukowy:

 

dr inż. Marek Aleksander
Instytut Techniczny

dr hab. Iwona Bugajska-Bigos
Instytut Pedagogiczny

dr Ewa Grygiel
Instytut Kultury Fizycznej

dr Beata Lisowska
Instytut Pedagogiczny

dr Stanisław Malinowski
Instytut Zdrowia

dr Dorota Ogonowska
Instytut Zdrowia

dr inż. Grzegorz Przydatek
Instytut Techniczny

...............................
...............................

dr Elżbieta Stanisz
Instytut Języków Obcych

dr Honorata Trzcińska
Instytut Ekonomiczny

dr Monika Zięba-Plebankiewicz
Instytut Języków Obcych

................................
................................

 

W grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra:

 mgr Urszula Cisoń- Apanasewicz
Instytut Zdrowia

 

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 mgr Anna Polek

 

W grupie przedstawicieli innych Uczelni:

 

prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis
Politechnika Krakowska

dr Stefan Florek
Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski
Uniwersytet Rolniczy

dr hab. Bogusz Mikuła, prof. PWSZ
Uniwersytet Ekonomiczny

dr hab. inż. Wojciech Homik, prof. nadzw.
Politechnika Rzeszowska

 

W grupie studentów:

Od listopada 2018 r.

Monika Dyrlaga
Instytut Języków Obcych

Czesław Gruca
Instytut Ekonomiczny

Agnieszka Kosecka
Instytut Języków Obcych

Jakub Piekarski
Instytut Zdrowia

Kinga Piszczek
Instytut Pedagogiczny

Filip Pociecha
Instytut Kultury Fizycznej

Anna Surówka
Instytut Języków Obcych

Artur Świgut
Instytut Techniczny

 

Z głosem doradczym

 

mgr Halina Marcisz
Kwestor

mgr Agata Witrylak – Leszyńska
Dyrektor Biblioteki

dr Renata Żabecka – Chowaniec
Przedstawiciel związków zawodowych