Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w 2018 r.

1-

 Numer zarządzenia  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2018  03.01.2018 r.  w sprawie ustalenia kosztu wyżywienia studentów  
 2/2018  04.01.2018 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018  
3/2018 11.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 4/2018  15.01.2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 5/2018  15.01.2018 r.  w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego w 2017 roku  
 6/2018  19.01.2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 7/2018  23.01.2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
8/2018 31.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
9/2018 31.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 10/2018      
11/2018 06.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
12/2018 06.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
13/2018 09.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
14/2018 16.02.2018 r. w sprawie ustalenia rekrutacji uzupełniającej na semestr letni roku akademickiego 2017/2018  
 15/2018  21.02.2018 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
16/2018 21.02.2018 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych  
17/2018 26.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
18/2018 27.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów dla pracowników i studentów  
19/2018 05.03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. orderów, odznaczeń państwowych i resortowych, tytułu honorowego oraz nagród