Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w 2018 r.

1-

 Numer zarządzenia  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2018  03.01.2018 r.  w sprawie ustalenia kosztu wyżywienia studentów  
 2/2018  04.01.2018 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018  
3/2018 11.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 4/2018  15.01.2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 5/2018  15.01.2018 r.  w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego w 2017 roku  
 6/2018  19.01.2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 7/2018  23.01.2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
8/2018 31.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
9/2018 31.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej