1-50

 Numer  uchwały  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2018  16.03.2018 r.  w sprawie nadania imienia prof. dra hab. Andrzeja Bałandy auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowy Sączu i wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy upamiętniającej Profesora  
 2/2018  16.03.2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Filologia”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 1c

załącznik nr 1d

załącznik nr 1e

załącznik nr 1f

załącznik nr 1g 

 
 3/2018  16.03.2018 r.  w sprawie utworzenia specjalności kształcenia „Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce” na studiach podyplomowych oraz uchwalenia programu kształcenia  
 4/2018  16.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, w roku akademickim 2018/2019   
 5/2018  16.03.2018 r.

 w sprawie zatwierdzenia „Uczelnianego Programu Rozwojowego na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”, w związku z realizacją projektu edukacyjnego o charakterze praktycznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego

załącznik

 
 6/2018  16.03.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na 2018 rok

załącznik 

 
 7/2018  16.03.2018 r.

w sprawie oceny okresowej funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

załącznik