Uchwały Rady Uczelni 2019

Uchwały Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

 Numer Uchwały  Data  W sprawie
 1/2019 03.06.2019 w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Uczelni
 2/2019  03.06.2019

w sprawie uchwalenia regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin funkcjonowania Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

3/2019 02.10.2019

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Uczelni

Plan pracy Rady Uczelni

4/2019 02.10.2019 w sprawie obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych JM Rektora
5/2019 02.10.2019 w sprawie wynagrodzenia zasadniczego JM Rektora